Nu ändras hastigheterna

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Den andra etappen av hastighetsändringar i Karlskrona påbörjas nu. Kommunen uppmanar till uppmärksamhet på förändringarna, som är ett led i arbetet för en säkrare trafikmiljö.

Området där hastighetsgränserna nu ändras är i område 2. Vägar och gator som berörs i området är bland annat i Mariedal, Kungsmarken, Vedeby, Lyckeby och Verkö.

”På villagator gäller i huvudsak 30 km/h och sträckor med 30 km/h vid skolor behålls och ska gälla kl. 07-17 på samtliga ställen året runt. På stadsgator och gator som saknar cykelbanor och som har korsande gång- och cykeltrafik blir den nya hastigheten 40 km/h. Bashastigheten på huvudgator i orter ändras till 60 km/h där det finns få oskyddade trafikanter.”

Arbetet ska ske löpande fram till och med november.