Minnesord Hjalmar Jansen

Karlskrona Artikeln publicerades
Hjalmar Jansen har slutat sina dagar, 90 år gammal.
Foto: privat
Hjalmar Jansen har slutat sina dagar, 90 år gammal.

Hjalmar Jansen har slutat sina dagar, 90 år gammal.

Under nästan tjugo år, från 1976 och framåt, byggde han upp den urologiska verksamheten vid det som i dag är Blekingesjukhuset.

De av oss som då efter bästa förmåga skötte om sjukdomar och operationer i urinvägarna tyckte att vi gjorde det ganska bra. När Hjalmar, som länets förste urolog, tog över ansvaret för urologin fick vi dock snabbt lära oss att diagnostik och operationsmetoder behövde utvecklas en hel del.

Med entusiasm och bestämdhet lärde han oss att vissa sjukdomstillstånd var vanligare än vi trott. Nya undersökningsmetoder infördes. Vissa ingrepp kunde göras med lokalbedövning på mottagningen och behövde inte operationsavdelning eller narkos. Andra krävde inte öppen operation utan kunde klaras av transuretralt (via urinröret). Sammantaget innebar det att den ganska stora andel patienter vid en kirurgklinik som behöver urologisk kompetens fick en modern och välutvecklad behandling.

Hjalmar var också mycket engagerad i sjukvårdens organisation och i fackliga frågor. Han medverkade i läkarföreningens styrelse och kunde med råd och dåd hjälpa sina kollegor. I det dagliga arbetet på kirurgkliniken tvekade han inte att hjälpa till om man hade bekymmer. Och alltid höll han urologins fana högt och var en god förespråkare för urologpatienternas behov.

Ibland kunde han uppfattas som barsk och sträng, litet av den gamla skolan, korrekt och den vita rockens krage uppvikt. Kanske bidrog den hörselskada han fått som tonårig luftvärnssoldat i världskriget.

Det berättade han om i ett föredrag för sjukhusets personal inför sin pension. Avmobiliserad i krigsslutet fångades han in av Sovjetarmén när han återvände till hemstaden Greifswald i Nordtyskland, men lyckades fly och på slingriga vägar ta sig till Sverige.

Åren efter pensionen var högerextremister aktiva i Karlskrona. Med sina erfarenheter från trettiotalets Tyskland varnade han och försökte tala dem till rätta i lokalpressen. Han berättade också i skolorna om hur det varit under naziregimen.

Vi minns Hjalmar Jansen som en kunnig och omtänksam kollega i den kirurgisk-urologiska verksamheten. Han lade grunden till den utmärkta urologiska verksamhet vi har i dag och många patienter har honom att tacka för mycket.

Love Elthammar, Bengt Jernby, Bo Ohlin, Åke Paradis, Urban Sjöblom, Monika Sjövall, Thomas Troëng