M vill ta bort modersmål i skolan

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Bo Åkesson

Moderaterna med Camilla Brunsberg i spetsen vill avskaffa modersmålsundervisningen som hon menar är ”betungande för kommunerna” och ”stjälper eleverna”.

Men forskningen visar det motsatta.

Camilla Brunsberg gör utspelet på Aftonbladet Debatt tillsammans två andra M-kvinnor, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge och regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län. De tre moderaterna vill alltså helt avskaffa modersmålsundervisningen och rätten att läsa svenska som andraspråk.

”Kravet på modersmålsundervisning och svenska som andraspråk är resurskrävande och betungande för kommunerna och vi anser att resurserna i skolan måste användas på bästa sätt,” skriver de i sin debattartikel.

De menar också att dagens modersmålsundervisning har ”uppenbara och uppmärksammade brister”, de specificerar dock inte vilka brister det handlar om. Vidare skriver M-kvinnorna att ”nuvarande system snarare stjälper än hjälper och hämmar och försämrar möjligheten till inlärning av det svenska språket.”

  Men att modersmålsundervisning skulle hämma förmågan att lära sig svenska får inget stöd i forskningen.

  – Tvärtom, vi har sett att när barn får använda hela sitt register har de större förutsättningar att utvecklas positivt. Språk är kanske det viktigaste redskap vi har för att lära oss saker och ta till oss ämneskunskaper. Att använda och lära sig flera språk är viktigt för all kunskapsutveckling, säger Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket.

  Han tycker att hela diskussionen om att ta bort modersmålsundervisningen är märklig.

  – Varför skulle vi ta bort en möjlighet för barn att utvecklas? Jag har inte sett någon forskning som belägger att det skulle vara bra att ta bort en så viktig byggsten som modersmål. Däremot skulle modersmålsundervisningen behöva utvecklas eftersom man inte satt ner foten om att satsa hundra procent.

  Vad skulle hända om vi avskaffade modersmålsundervisningen?

  – Förmodligen inte så mycket på kort sikt, men på lite längre sikt skulle vi förlora stora möjligheter att utveckla barns förmågor och att stärka sina kunskaper. Sverige skulle förlora en flerspråkig kompetens, säger Mats Wennerholm.

  Men trots att forskarna är överens om att modersmålsundervisningen har övervägande positiva effekter tycker Camilla Brunsberg alltså att det är något som skolan inte ska syssla med.

  – Vi vet att svenska språket är nyckeln till att klara skolan och ta sig in på arbetsmarknaden och vi vet att elever med utländsk bakgrund klarar skolan sämre. Därför vill vi väcka debatt om att använda skolans resurser på bästa sätt, säger Brunsberg.

  Men forskningen visar ju att modersmålsundervisning är viktig för att eleverna ska lära sig svenska?

  – Skolresultaten blir sämre då måste vi ompröva den undervisningen, det är bättre att stärka förutsättningarna att lära sig svenska.

  Så ni kopplar de sjunkande resultaten med modersmålsundervisningen?

  – Vi kopplar det till att ompröva upplägget.

  Ni skriver att modersmål hämmar inlärningen av svenska, vad baserar ni det på?

  – Det är bara att se på skolresultaten. Det finns många debatter och modersmålsundervisningen har varit ifrågasatt.

  Vad är det för brister ni syftar på?

  – Jag kan inte se att modersmålsundervisningen är kvalitetssäkrad och ger de bästa förutsättningarna för att ge barnen det svenska språket.

  Vill ni ta bort alla språk, även minoritetsspråk som samiska och finska?

  – Nej, de är ju stärkta i lagen.

  Camilla Brunsberg säger att man inte nödvändigtvis måste ta bort modersmålsundervisningen, men att det kan ske utanför skolan.

  – Det kan lösas på andra sätt i samhället. I skolan ska man lära sig det svenska språket.

  Fakta

  Modersmålsundervisning

  Om en elev har minst en vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska har eleven rätt att läsa ämnet modersmål. Eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen är frivillig och sker efter skoltid.

  Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning.

  I Karlskrona har cirka 800 barn modersmålsundervisning.

  Visa mer...