Lotternas regler inte på svenska

Karlskrona Artikeln publicerades

Sopor kastades i komposten vid kolonilotterna i Lyckeby.
Då skrev kommunen ordningsregler.
Men inte på svenska.
Ändå hyrs hälften av de drygt 100 lotterna av svenskfödda.

Odlingslotterna på Carlandravägen ligger vid kanten av Lyckebyån. På de hundra kvadratmeter stora lotterna står potatisblasten ur jorden och jordgubbsplantorna blommar i solskenet.
Trädgårdskolonin som ägs av kommunen är mångkulturell. Hälften av odlingslotterna hyrs av svenskfödda och lika många av trädgårdsintresserade inflyttade från andra länder.

Men ett skyltbråk har blommat upp i idyllen. Sopor slängs på platserna som är avsedda för kompost. För att sätta stopp för nedskräpningen har Karlskrona kommun satt upp skyltar med ordningsregler.
Men språket som skyltarna är skrivna på är inte svenska. Tekniska förvaltningen valde bland annat engelska.

En kvinna som hyr en av odlingslotterna reagerade kraftigt på språkvalet på skyltarna:
”Detta är på gränsen till skandal. Skyltarna hänvisar till det rätta beteendet, men de är inte skrivna på svenska. Betyder det att alla svenskar är ett mönster av rättskaffenhet som inte behöver påminnas om reglerna”, skriver kvinnan till Karlskrona kommun.

Parkteknikern Birger Wernersson ligger bakom skyltarna med ordningsreglerna. Förutom klagomål på nedskräpning har det även framförts missnöje över att det växer maskrosor på en del odlingslotter.

Utgår du ifrån att bara utlandsfödda skräpar ned eftersom skyltarna inte är på svenska?
– Nej, det här är inget rasistiskt eller illa menat. Jag har förbisett att skyltarna även skulle vara på svenska. Det är den mänskliga faktorn. Jag tänkte att vi skulle få lite ordning på det här. Nu får vi ta ned skyltarna och lägga om pusslet, säger Birger Wernersson.

Björn Olausson hjälper kommunen att hyra ut odlingslotterna.
Det var han som fick i uppdrag att sätta upp skyltarna.
– De var bland annat på serbiska och bosniska. Men det verkar inte ha varit rätt översättning. Det är ingen som förstått dem. Jag tycker det borde ha stått på svenska. Det var lite överhastat detta.

Odlingslotterna ägdes tidigare av Lyckeby trädgårdsförening, men hyrs numera ut av tekniska förvaltningen för 297 kronor om året.