Omfattande skador vid brand i lastbilsverkstad

Jämjö Artikeln publicerades
Foto: Bengt Hællquist

Vid midnatt bröt en brand ut i en större verkstadslokal i Jämjö.

Både byggnaden och flera fordon fick omfattande skador, och släckningsarbetet försvårades av både rasrisk och explosionsrisk.

Byggnaden i fråga ligger på Vallevägen och tillhör företaget Jämjö-flak. Enligt räddningstjänsten rör det sig om en verkstadshall för lastbilar.

– Det är en lokal på uppskattningsvis 80 gånger 20 meter som har brunnit. Vi har lyckats hindra spridning till kontors- och lagerdelen men hela hallen och samtliga fordon där inne har blivit brand- och rökskadade, säger Billy Åkerström, brandmästare vid Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Det ska röra sig om fyra lastbilar och tre minibussliknande arbetsfordon som fanns på plats inne i hallen.

Ett 20-tal brandmän från tre stationer ryckte ut på larmet. Elden hade tidigt spridit sig till taket och brände upp ett cirka fem gånger fem meter stort hål.

– Vi hade lite svårigheter i början med tanke på rasrisken som uppstod, så vi kunde inte gå in med rökdykare utan fick bara släcka utvändigt.

Även explosionsrisk förelåg, då det fanns gastuber inne i lokalen.

– Vi har inte varit inne än men vad jag vet är det ingen av dem som har smällt av.

Orsaken till branden är fortfarande oklar.

– Men jag förmodar att den har startat i någon av lastbilarna och sedan spridit sig vidare, säger Billy Åkerström.

Räddningstjänsten kommer att lämna kvar delar av styrkorna för bevakning under natten och morgonen. Även polis har varit på plats och kommer att vidta utredningsåtgärder när släckningsarbetet är helt avslutat.

Inga personskador har rapporterats i samband med branden..