Kräver sanering av den giftiga Gullbernatippen

Karlskrona Artikeln publicerades
2013 fylldes tippen igen och nu finns det planer för att göra en solcellsanläggning. Det oroar Stefan Svensson som kräver att tippen ska saneras.
Foto:Ola Åkeborn
2013 fylldes tippen igen och nu finns det planer för att göra en solcellsanläggning. Det oroar Stefan Svensson som kräver att tippen ska saneras.

Stefan Svensson kallade politiker till möte för att visa hur farliga gifterna från Gullberna soptipp är.

– Tippen måste bort, dundrar han.

Den gamla tippen benämns som en av Sveriges tio miljöfarligaste platser och Stefan Svensson kräver att något görs.

– Enligt kommunen finns det mellan 250 och 400 kg kvicksilver där. Bara fyra gram skulle räcka för att slå ut hela Bastasjö, säger han.

Inför drygt 20 åskådare i bibliotekets hörsal presenterade han sina tre förslag till lösning. Det nuvarande förslaget som politikerna har lagt fram, att anlägga en solcellsanläggning, avfärdade han helt och menar att det skulle bidra till att mer gifter pressas ut.

Antingen saneras tippen och det menar Stefan Svensson att Naturvårdsverket beräknar ska kosta mellan 300 och 400 miljoner kronor.

– Det finns metaller för miljarder här som kan tas hand om och sälja, säger han.

Det vore också möjligt att säkra tippen och leda om den bäck som rinner genom betongrör under hela området.

Sista alternativet vore att flytta hela tippen till Bubbetorps sopstation. Då avbröt en tidigare arbetsledare på Gullberna soptipp, som vill vara anonym, och slog bestämt fast att det inte vore tillåtet.

– Vi hade professorer här nere som sa att vi skulle sätta upp kvicksilverfällor av torvmull och att sedan låta tippen vara som bästa lösning, sa arbetsledaren.

Per Nordensson (KD) tog till orda efter att under dagen ha haft dialog med kommunstyrelsen.

– Affärsverken säger att enda alternativet är att göra en solcellsanläggning men det finns inget annat sätt än att köra bort skiten och rena jorden, säger han.

– Det finns ingen annan väg att gå, fortsätter Per Nordensson.

Stefan Andersson är byrådirektör på länsstyrelsen i Blekinge och han menar att när tippen fylldes igen på hösten 2012 och våren 2013 så togs det prover vid var 10 000 ton massa som lades i.

– Om skillnaderna blev för stora skulle det sättas in ett filter men värdena förändrades inte så mycket att det bedömdes nödvändigt, säger han.

Stefan Andersson anser att en solcellspark kan gynna den gamla soptippen.

– Panelerna gör det lättare att samla upp regnvattnet som då inte når marken och på det viset drar med sig gifterna, säger han.