Kommunens miljönota till Trafikverket: 3,5 miljoner

Karlskrona Artikeln publicerades

Kommunen har räknat klart på saneringen av Pottholmen.

Gamla miljöbrott på Pottholmen i form av nergrävda oljecisterner med innehåll rapporterade BLT om i november.

Fynden dök upp som en överraskning under markarbetena på Pottholmen på platsen där SJ tidigare hade bussgarage fram till slutet av 1980-talet. Kommunen vände sig därför med ett varsel om skadeståndskrav till Trafikverket som numera är ansvarigt för järnvägstrafikens markanläggningar.

Kommunen hade då inte hunnit skaffa sig en bild av saneringskostnaderna för just den delen av saneringen av Pottholmen. Enligt Sydöstran har kommunen nu specificerat sin nota till Trafikverket på 3 490 000 kronor.

Totalt har kommunen hittills sanerat på Pottholmen för 24 miljoner kronor. Sanering av gamla miljöfarliga deponier är en stor kostnad för kommunen så snart något ska byggas.

Efter BLT:s avslöjande i november visade det sig också att kommunen en gång hade varslats av sin egen driftspersonal om de nergrävda oljecisternerna, något som kommunen då valde att inte forska vidare i.