Karlskronaofficer är en av ÖB:s favoriter

Karlskrona Artikeln publicerades

Den nyblivne marinbaschefen i Karlskrona, kommendör Anders Grenstad är en av ÖB:s favoritkandidater till posten som ny marinchef.

Anders Grenstad, 46, står nämligen högst upp på ÖB Håkan SyrÈns befordringslista över dem som är på väg att bli amiraler i marinen. Anders Grenstad är också känd som en duktig officer och som lyckats hantera besvärliga personalsituationer på ett mycket bra sätt, enligt en källa till tidningen.
Tre andra personer som ÖB eventuellt kan tänka sig som ny chef för marinen är:
Stefan Engdahl, flottiljamiral. Han är i dag militär rådgivare till försvarsminister Leni Björklund. Stefan Engdahl har en gedigen bakgrund inom den svenska flottan och har bland annat varit chef för andra ytstridsflottiljen i Stockholm och chef för planeringsstaben i försvarshögkvarteret och chef för strategiledningens inriktningsavdelning.
Leif Nylander, kommendör. Han är ställföreträdande chef i krigsförbandsledningen i högkvarteret. Leif Nylander har varit militärsakkunnig i försvarsdepartementet och chef för tredje ytstridsflottiljen i Karlskrona.
Odd Werin, kommendör. Han är chef på krigsförbandsledningens sjöstridsavdelning i försvarshögkvarteret och har tidigare varit chef för andra ytstridsflottiljen i Stockholm.

ÖBhar bråttom
ÖB har bråttom med att hitta en ny marininspektör efter Jörgen Ericsson som tvingas lämna sin post i förtid. Jörgen Ericsson kvarstår tills vidare på pappret som marininspektör men kommer också att jobba som stabschef och som projektledare för den nya ledningsorganisationen i högkvarteret.
ÖB:s presschef Anders Hedgren är mycket förtegen kring varför Jörgen Ericsson tvingats avgå som marininspektör.
-Jag vet inte den officiella orsaken, säger han först. Några timmar senare ringer Anders Hedgren tillbaka och säger att det inte är så konstigt.
-Det här kom inte plötsligt. Det är ett led i den omorganisation som nu genomförs i högkvarteret.

Påtryckningar
Källor till BLT uppger dock att det är påtryckningar från bland annat försvarsminister Leni Björklund som lett till att ÖB tvingas flytta på Jörgen Ericsson. Ministern och försvarsdepartementet har upplevt det som att Jörgen Ericsson trotsat försvarsbeslutet genom att behålla så mycket verksamhet som möjligt i Stockholmsområdet trots att Karlskrona ska vara landets marinbas.
Vi några tillfällen har ÖB kallat in Jörgen Ericsson för samtal och krävt att han rättar in sig i ledet.
Droppen för ministern och departementet var när Jörgen Ericsson härom veckan presenterade sitt förslag att behålla drygt hundra medarbetare på Muskö trots att det tyngre varvsunderhållet ska läggas på civilindustri.

En spark uppåt
Anders Hedgren vill dock tona ned det som hänt.
-Det finns inget bakomliggande till det beslut ÖB har fattat. ÖB har förtroende för marininspektören och i stället befordrat honom.
Är det en spark uppåt?
-Ja.
Kommunalrådet Mats Johansson (s) i Karlskrona har under lång tid haft flera samtal och brevväxlingar med Leni Björklund och departementet med anledning av Jörgen Ericsson.
Han vill inte påstå att han är delaktig i att Jörgen Ericsson nu får lämna sin post.
-Det tror jag inte. Jag hoppas att vi nu får en marininspektör som lyssnar och som driver igenom försvarsbeslutet och att marinen blir aktiv i exportstödet till Kockums. Marinen har mycket att lära av flygvapnet som varit mycket duktiga i stödet till Jas-export.
ÖB Håkan SyrÈn räknar med att kunna föreslå en kandidat till posten som marininspektör i månadsskiftet mars-april. Därefter ska regeringen fatta det formella beslutet.