Karl XI kan få en ny tron

Karlskrona Artikeln publicerades

Den långssiktiga strategin för Stortorget i Karlskrona är nu klar.
Och den föll politikerna i smaken.
– Väldigt intressant, tycker Carl-Göran Svensson (M).

Ett mer inramat torg med färre parkeringsplatser. Trädplanteringar på Fredrikskyrkans sidor, en vattentrappa i Ristorgsbacken och ett fundament med trappor under Karl XI.
Det ska vara den långsiktiga målbilden för Stortorget i Karlskrona – i alla fall enligt politikerna i miljö- och byggnadsnämnden.
I torsdags klubbade de igenom det gestaltningsprogram som en arkitektbyrå har tagit fram i samarbete med tjänstemän i Karlskrona kommun.
Förändringarna får sedan genomföras i etapper efter hand som man bedömmer att det finns pengar.
– Vi tar inte ställning till de olika förslagen som finns i detta. Det får bli en etappindelning och den får behandlas vid varje kommande budgetberedning, säger Carl-Göran Svensson (M), vice ordförande i nämnden.
Helhetsbilden är viktig att ha med sig när man ska gör mindre ingrepp i stadsmiljön runt torget, enligt stadsarkitekten Hans Juhlin.
– Det gäller att man inte gör etapper som försvårar en utbyggnad av helheten. Torget är så pass stort så att man måste ha helhetsgreppet inledningsvis. Då blir det mycket enklare att ta de små delarna, säger han.
Med planen menar Juhlin att man strukturerar upp ytorna på torget på ett tydligare sätt.
– På den mittersta delen ska det i vardagssituationen inte förekomma någon biltrafik. Där tror vi i stället att vi ska kunna utveckla torghandeln i större utsträckning, säger han.
Härnäst ska kommunstyrelsen ta ställning till planen. Sedan återstår att se vilket som blir första steget på vägen mot framtidens torg.
– En lämplig, avgränsbar etapp som jag ser det är just kungen i mitten. Den förändringen påverkar inte omgivningen så mycket så den skulle man kunna genomföra som en ganska enkel etapp, säger Hans Juhlin.