Just nu kontrollräknas rösterna till riksdagsvalet

Karlskrona Artikeln publicerades

Enligt länsstyrelsen i Blekinge har valet gått lugnt till med endast ett rapporterat fall av misstänkt oegentlighet.

Nu räknas personrösterna samtidigt som partirösterna kontrollräknas.

På onsdag kommer det slutliga beskedet vilka blekingar som tar plats i riksdagen.

Karl Evald, valansvarig på länsstyrelsen i Blekinge, ser tendensen att andelen blanka röster har ökat i Karlskrona.
Foto: Sandra Fonnisson
Karl Evald, valansvarig på länsstyrelsen i Blekinge, ser tendensen att andelen blanka röster har ökat i Karlskrona.

Två trappor upp i fastigheten i Handelshamnen i Karlskrona sitter 28 personer som under måndagsförmiddagen påbörjade kontrollräkna länets röster. Först prioriteras valsedlarna till riksdagen eftersom de ska vara färdig till onsdag.

– Enligt de resultatbilagor som jag hittills tagit del av ser det jämt ut. En tendens i Karlskrona som vi räknar nu är en relativt hög andel blanka röster, säger Karl Evald valansvarig på länsstyrelsen i Blekinge.

Personrösterna räknas samtidigt som partirösterna till riksdagen kontrollräknas. Partirösterna räknas först i vallokalen och sedan igen av respektive länsstyrelse. På onsdag kommer även utlandsrösterna att räknas.

– Vi beräknar att vara klara med kommun och landstingsvalen på tisdag i nästa vecka, säger Karl Evald.

På onsdag står det klart vilka kandidater från länet som tar en plats i riksdagen, men troligen behåller Annicka Engblom (M) och Magnus Manhammar (S) sina platser. Heléne Björklund från Sölvesborg, som toppar Socialdemokraternas riksdagslista i Blekinge, kommer också att ta plats i riksdagen om inte personrösterna ändrar kandidaternas turordning.

Enligt Karl Evald har Blekingevalet gått väldigt lugnt till med få samtal om misstänkta oegentligheter.

– Jag fick ett samtal om att fel namn strukits i röstlängden i Karlshamn. Annars har jag inte fått någon information om oegentligheter, säger han.

2015 gjordes tillägg i vallagen då det bland annat infördes en småpartispärr i kommunalvalen på tre procent för valkretsindelade kommuner och två procent för kommuner som inte är uppdelade.

En annan förändring är att alla partier måste vara anmälda i förväg och samtliga kandidater måste ha gett sitt samtycke till att vara med på listan.

– Det innebär att det är många röster som vi inte behöver räkna eftersom de är ogiltiga, säger Karl Evald.