Kraftiga åtgärder väntar efter lönekaos

Karlskrona Artikeln publicerades
Kommundirektör Carl-Martin Lanér och kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) ser mycket allvarligt på kommunrevisionens kritiska rapport.
Foto:Marcus Palmgren
Kommundirektör Carl-Martin Lanér och kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) ser mycket allvarligt på kommunrevisionens kritiska rapport.

Karlskrona kommuns lönesystem har kraschat.

Flera miljoner har betalts ut i felaktiga löner de senaste åren.

– Jag är djupt missnöjd, säger kommunalrådet Patrik Hansson (S).

Rapporten om löneprocesserna inom Karlskrona kommun är inte nådig. Listan på felaktigheter och tveksamheter inom löneprocesserna är lång.

Bland annat handlar det om att vissa anställda fått dubbla löner och att en rad felaktiga övertidsutbetalningar gjorts. Samt att personer som inte längre jobbar inom kommunen fått fortsätta löneutbetalningar.

– Vi vet inte vad detta kostat kommunen, men det handlar om miljonbelopp, sannolikt flera miljoner. Vi ser en topp och kan ana att det finns ett berg under, säger Birgitta Ståhl (M).

  Flera orsaker har hittats, däribland felinställningar i ett lönesystem som kommunen haft sedan 1997 och sedan dess har uppdaterats flera gånger.

  I slutsatsen drar revisorerna den krassa slutsatsen att löneprocessen ”till stora delar har haverat".

  Även kommunens ledande politiker får en känga i rapporten.

  Både kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder har missat i den interna kontrollen, enligt revisorsrapporten.

  – Problemen har varit kända en tid och den interna kontrollen måste bli bättre, säger Birgitta Ståhl.

  Gruppledarna för respektive parti har informerats om den kritiska rapporten.

  – Den första reaktionen var bestörtning. Flera förvaltningschefer har också tagit mycket illa vid sig, säger Birgitta Ståhl.

  Kommunalrådet Patrik Hansson (S) ser mycket allvarligt på rapporten.

  – Jag är djupt missnöjd över den kommunala organisationens prestation.

  Varken han eller kommundirektören Carl-Martin Lanér ska inte offra krut på att hitta syndabockar.

  – Jag och kommunstyrelsens ordförande sitter här och vi är ytterst ansvariga även om ansvaret egentligen är kollektivt, betonade Carl-Martin Lanér under den välbesökta presskonferensen på torsdagseftermiddagen.

  Både han och Patrik Hansson poängterade att ett åtgärdsprogram påbörjades redan 2013. Och betydligt mer ska göras omgående.

  En av de första åtgärderna blir att upphandla ett nytt lönesystem. Patrik Hansson har även gett en rad olika direktiv till kommundirektörerna angående löneprocessen.

  – Det blir fler utbildningar för chefer och handläggare och arbetsrutiner och roll- och ansvarsfördelningen måste förändras och förbättras.

  Patrik Hansson vill också att en extern part ska granska kommunens nuvarande regelverk för att tydliggöra hur den interna kontrollen ska fungera i framtiden.

  – Vi vill också ha ett förslag på hur kommunstyrelsen ska utöva sin uppsiktsplikt i framtiden.

  Orsakerna till kaoset och i vilken omfattning felaktiga löner betalas ut ska också utredas.

  – Vi måste göra en djupare analys av den här rapporten. Om det visar sig att någon eller några utnyttjat system för systematiskt fusk så väntar naturligtvis kraftiga åtgärder, betonade Carl-Martin Lanér.

  I nuläget finns det inget som pekar på ett utbrett och systematiskt fusk.

  – Sannolikt är det en kombination av systemfel och den mänskliga faktorn. Före 2012 hade vi flera löneenheter inom kommunen. Numera har vi ett gemensamt och möjligtvis blev det extra snurrigt i systemet i samband med övergången till ett enda lönekontor.

  Varken Carl-Martin Lanér eller Patrik Hansson vill spekulera hur mycket lönekaoset kostat kommunens skattebetalare.

  – Vi har ingen aning, men visst kan det röra sig om betydande belopp, menar Carl-Martin Lanér.

  Patrik Hansson vill dock inte kommentera revisorernas kritik på detaljnivå.

  – Vi ska göra en djupare analys av detta först och just nu kan jag bara konstatera att vi har ett allvarligt problem.

  Fakta

  Kommunens åtgärder

  Löneprocessen ska förbättras genom riskutvärderingar och ett tydligare samarbete mellan avdelningarna.

  Utbildning för chefer och handläggare.

  Semesterlöneskulden ska utredas.

  Arbetsrutiner ska omarbetas för en bättre löneprocess.

  Viss utbildning ska genomföras för ledamöter i nämnder och förvaltningsledningar.

  Kommunstyrelsen ska få bättre verktyg för att identifiera risker i kommunens verksamhet.

  Politikerarvoden ska digitaliseras.

  Ett nytt personal- och lönesystem ska upphandlas.

  Visa mer...