Här stoppas olagliga HVB-hem

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Vilhelm Stokstad/TT

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, stoppar flera privata HVB-hem i Karlskronaområdet.

Orsaken är att bolaget driver boendena olagligt.

Det handlar om två lägenheter som används för placerade barn och som utslussningsboende för familjer som bott på HVB-hem. Det handlar även om ett stödboende för äldre ungdomar i lägenheter.

Bolaget som driver HVB-hemmen saknar tillstånd för verksamheten och nu kräver IVO att de pågående insatserna avslutas innan den 20 januari.

De får heller inte ta emot fler barn eller unga innan de har fått de tillstånd som krävs för att driva HVB-hem.

    Det var vid en oanmäld inspektion i december förra året som IVO upptäckte att bolaget tagit emot flera barn under 18 år och även familjer trots att de ännu inte fått tillstånd för verksamheten. Vid några tillfällen har ungdomar bott i lägenheten utan att det funnits personal på plats.

    Bolaget har sökt tillstånd, men ansökan är inte färdigbehandlad.

    Bolaget ska redovisa vilka åtgärder de vidtagit senast den 31 januari.