Ingen tanke på alkohol i avtalet

Karlskrona Artikeln publicerades

Det fanns inte en tanke på alkohol när idrotts- och fritidsförvaltningen skrev hyresavtalet med Karlskrona hockeyklubb, KHK.
Därför saknas det en alkoholpolicy i hyreskontraktet.

Alkoholserveringen i det som KHK kallar medlems­puben har blivit en komplicerad fråga för kommunen.
När idrotts- och fritidsförvaltningen skrev hyresavtalet med KHK lades det fokus på ansvar för skötseln och ekonomi. Det var viktigt att Karlskrona kom­mun inte skulle drabbas av ökade kostnader.
–?Den delen har fungerat mycket bra. Kommunen har sparat pengar och KHK har skött sitt uppdrag exemplariskt, säger Per-Göran Holsbrink, enhetschef på idrotts- och fritidsförvaltningen.
I januari 2010 var det ingen som tänkte på att alkoholpolicyn skulle följa med som en punkt i hyresavtalen med föreningarna.
–?Vi har aldrig stött på frågan om alkohol när föreningarna hyr av oss. Det var helt nytt när KHK:s ansökan kom in. Nu måste vi sätta oss ner och diskutera hur vi ska hantera ­alkoholfrågan i hyresavtalen i framtiden, säger förvaltningschef Ann-Katrin Olsson.
Tommy Olsson (KD), ordförande i tekniska nämnden erkänner att han enbart har koncentrerat sig på det ekonomiska i avtalet med KHK.
–?Vi borde kanske ha haft med kommunens generella drogpolicydokument. I det framgår tydligt att det aldrig får vara alkohol med i verksamhet som kommunen supportar, säger han.
KHK:s eventuella alkoholservering vid ett 25-tal tillfällen under hockey­säsongen kräver nu ett speciellt hyresavtal. Den ytan ingår inte i det befintliga avtalet mellan kommunen och KHK. För att få ett serveringstillstånd krävs ett hyreskontrakt och lokalen måste godkännas av både miljö- och byggnadsnämnden samt av räddningstjänsten.
–?Vi måste titta på ett sätt att kunna hyra ut lokalen endast vid de tillfällen klubben behöver den. Men vi kan hamna i en sits där vi tvingas säga nej till KHK:s pub till förmån för en näringslivsmässa om båda evenemangen infaller samtidigt. Vi måste göra avvägningar utifrån samhällsnyttan, säger Ann-Katrin Olsson.
En annan fråga som har diskuterats på idrotts- och fritidsförvaltningen är ­alkoholreklamen som pryder isen.
–?Den reklamen styrs av marknadsföringslagen
och det kan vi inte göra något åt, säger Per-Göran Holsbrink.