Hotade polis och vakter i galleria

Karlskrona Artikeln publicerades

45-åringen var stökig i gallerian. När han togs om hand hotade han att ”fixa” och ”plocka” både vakter och poliser.

Det var i början av september som 45-åringen började skrika och slå på en brevlåda utanför Systembolaget i Wachtmeister-gallerian.

En väktare skyndade till för att omhänderta den påverkade mannen, och försåg honom med handfängsel. Då blev både han och ett par kollegor hotade med att de skulle ”plockas”. 45-åringen ska dessutom ha uttalat sig rasistiskt.

När två poliser skulle föra mannen till arresten blev även de hotade. Mannen sa sig känna folk som skulle ”fixa ” dem.

Mannen nekar till hotelserna, men tingsrätten finner ingen anledning att ifrågasätta fem målsägandes uppgifter.

Påföljden blir skyddstillsyn för hot mot tjänsteman samt ringa narkotikabrott. Mannen slipper dock betala yrkade skadestånd på 5 000 kronor var. Rätten anser att hoten inte har utgjort en tillräckligt allvarlig kränkning.