Här är kommunen som har högst VA-taxor

BLEKINGE Artikeln publicerades

Karlshamn höjer avgiften mest.

Men Karlskrona har fortfarande högst taxor för vatten och avlopp i Blekinge.

Taxorna för vatten och avlopp skiljer sig rejält från kommunerna.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Taxorna för vatten och avlopp skiljer sig rejält från kommunerna.

I Blekinge är vatten och avlopp dyrast i Karlskrona, men mest höjs avgiften i Karlshamn.

Avgiften i Karlskrona är mer än dubbelt så hög, 5 900 kronor om året, jämför med avgiften i Karlshamn, 2 800 kronor.

Det är rapporten Nils Holgersson som visar att kostnaderna för vatten och avlopp skiljer sig stort mellan landets kommuner, skillnaderna är även stora mellan grannkommuner, till exempel i Blekinge. Generellt är kostnaderna för vatten och avlopp högre i kommuner med färre innevånare, än i mer tätbefolkade kommuner. Detta eftersom det där är färre som ska vara med och betala för underhåll av ledningarna.

Karlshamn är den kommun i Blekinge som höjer avgiften mest sedan förra året, med fem procent.

För den Blekingebo som bor i en typlägenhet på 67 kvadratmeter är den genomsnittliga avgiften per år ungefär 3 400 kronor. Skillnaderna är dock stora, i Karlskrona kostar det nästan 6 000 kronor och i Karlshamn strax under 3 000 kronor.

”Det är väldigt stora prisskillnader mellan kommunerna. Självklart förstår jag att det kostar kommunerna mycket pengar med vatten och avlopp, men någon rim och reson får det väl ändå vara. 6 000 kronor om året är väldigt mycket pengar för många hyresgäster”, skriver Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost, i ett pressmeddelande.

Olofström har näst dyrast avgifter i Blekinge, med nästan 5 000 kronor om året. Trea är Ronneby med 4 300 kronor och fyra är Sölvesborg med 3 800 kronor.

Foto: Hyresgästföreningen

Nils Holgersson-rapporten syftar på att väcka debatt kring VA-taxorna i landet. Var du än bor så kostar en liter mjölk ungefär lika mycket, men priserna för vatten och avlopp skiljer sig rejält.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna varierar visserligen, men de stora variationerna är ändå svåra för en enskild konsument att förstå. Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid, säger Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Prisutvecklingen varierar stort över landet.

21 kommuner har höjt taxan med över 10 procent det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna.

Medelpriset för vatten och avlopp i Sverige har ökat med 2,6 procent mellan 2017 och 2018. Sedan 2013 har VA-priset ökat med 15 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 3,5 procent.

Priserna på vatten och avlopp kommer sannolikt att öka i framtiden, på grund av klimatförändringarna. De nuvarande VA-näten behöver moderniseras och klimatanpassas vilket troligtvis innebär höjda avgifter för hushållen.