Här är husen som tog pris

Karlskrona Artikeln publicerades

Glastornet i Nättraby och Östra Piren i Karlshamn. Båda prisades i går för sin arkitektur

Föreningen Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar bestämde sig för att lyfta fram goda exempel på arkitektur i sydöstra Sverige.
Det innebar ett arkitekturpris med fyra underavdelningar, stadsbyggnad, landskap, inredning och husbyggnad.

Prisfest
I går kväll var det priscermonin på Designhögskolan i Pukeberg i Nybro.
Tre priser delades ut, varav två hamnade i Blekinge. Dessa vann priser: Glastornet, Nättraby glashytta, Östra Piren i Karlshamn och Ottenby magasin på Öland.

Måttfull ombyggnad
Priset till Nättraby glashytta, Glastornet, motiveras så här: Glastornet får huspriset för en måttfull om- och tillbyggnad av ett 50-årigt vattentorn. Arbetet har utförts med stor varsamhet och stort personligt engagemang. Ingrid Hernsell är arkitekten.
Östra piren i Karlshamn motiveras så här av juryn: 2006 års stadsbyggnadspris går till Östra Piren för att "stor hänsyn tagits till den unika platsen med en spännande historia och för att det nya kvarteret skapat ett nytt stadsrum, till glädje för Karlshamnsborna". Arkitekt var Sven Gustavsson, White arkitekter, Malmö.