Framtidskyrkan skapar eko i hela Sverige

Karlskrona Artikeln publicerades

Ombyggnaden av Fredrikskyrkan har rönt stort intresse i hela landet.

– Vi har aldrig någonsin haft så många inbokade visningar av kyrkan som nu, säger Per Gustafsson, kanslichef.

Konstären Pål Svensson, Kyrkorådets ordförande Gertie Olsson, antikvarie Leifh Stenholm och kanslichefen Per Gustafsson berättar att intresset för framtidens öppna kyrka är stort i hela landet.
Foto: Marcus Palmgren
Konstären Pål Svensson, Kyrkorådets ordförande Gertie Olsson, antikvarie Leifh Stenholm och kanslichefen Per Gustafsson berättar att intresset för framtidens öppna kyrka är stort i hela landet.

Det är fullt upp på kansliet hos Svenska Kyrkan Karlskrona. Telefonerna ringer hela tiden. Företrädare för andra pastorat vill komma och se vad som ska bli framtidens öppna kyrkorum. Branschtidningarna också. Förra veckan var tidningen Sten på besök. Denna vecka hälsar Glasbranschföreningens tidskrift Glas på.

– Det är så pass mycket att vi nu arrangerar tre mediadagar, säger Per Gustafsson.

Historien om Fredrikskyrkan är välkänd för många blekingar. Den stod klar 1744 och bakom arbetet stod några av landets främsta arkitekter, konstnärer, hantverkare och administratörer. Kungens uppdrag var klart och tydligt, redan vid grundande av Karlskrona 1680: ”Vi ska förvandla några öde öar i den blekingska skärgården till en idealstad värdig den svenska stormakten.”

– Det var ett gigantiskt och mycket djärvt uppdrag och av bara farten byggdes inte bara en utan två stora kyrkor, menar Leifh Stenholm, som varit strategisk antikvarie under arbetet med renoveringen.

Kyrkans senaste renovering ägde runt 1913 till 1915.

– Det var en mörk och dyster tid som resulterade i en ångestfylld inredning.

Nu har ljuset, framtiden och medarbetarna flyttat in i kyrkan. Tanken är att besökarna också ska lockas till en mer öppen kyrka.

– Det är fortfarande ovanligt med arbetsstationer i våra svenska kyrkor, men trenden är att fler flyttar verksamheten till kyrkorna. Sedan ska vi ärligt säga att det handlar om att spara pengar också. Vi samlar verksamheten och kan sälja andra fastigheter, säger Gertie Olsson, ordförande i kyrkorådet.

Formgivaren Åke Axelsson har designat kyrkans nya stolar och alla 400 stolar är unika.
Foto: Marcus Palmgren
Formgivaren Åke Axelsson har designat kyrkans nya stolar och alla 400 stolar är unika.

Vad finns då kvar att göra innan renoveringen är helt färdigt.

– Massor, säger Leifh Stenholm.

Per Gustafsson har dock en mer strukturerad punktlista i bakfickan.

– Ljusutrustningen ska ställas in, arbetsstationerna ska komma på plats och musikrummet ska färdigställas, bland annat.

Orgeln kommer få en egen invigning i november och då ska även alla luckor på fasaden vara målade.

– Handikapphissen ska också vara i drift till hösten och den nuvarande rampen återanvänds vid Wämö kapell. Dessutom väntar finkalibrering när det gäller tekniken.

Fortfarande återstår bland annat måleri när det gäller renoveringen av fasaden.
Foto: Marcus Palmgren
Fortfarande återstår bland annat måleri när det gäller renoveringen av fasaden.

Den välkände skulptören Pål Svensson var också på plats under den första av tre mediadagar. Han har gjort dopfunten och altaret, som tillsammans bildar ett kors i kyrkans två huvudriktningar.

Det är också två av kyrkans mest omtalade nyheter.

– Altaret är hugget i vit Carraramarmor och det är flyttbart så att gudstjänster och ceremonier kan arrangeras i olika lägen. En belysning under altaret skapar en svävande känsla. Dopfunten är gjord som en elips i svart diabas och den har dubbla roller. Den ska även gestalta ett vattendrag, säger 67-årige Pål Svensson, som menar att uppdraget varit ett av hans mest aktningsvärda i karriären.

Renoveringen av Fredrikskyrkan är en av de största renoveringar av en svensk kyrka någonsin. Den budgeterade kostnaden är i nuläget 113 miljoner kronor, men det ser ut som att Svenska Kyrkan får höja taket ytterligare när det gäller kostnaden.

– Det blir nog lite högre än så när allt är färdigt, säger Per Gustafsson.

Den gamla Åkerman & Lund-orgeln väcks till liv i Fredrikskyrkan.
Foto: Marcus Palmgren
Den gamla Åkerman & Lund-orgeln väcks till liv i Fredrikskyrkan.

Fakta

Orgelns återkomst

Åkerman & Lund-orgeln byggdes som huvudorgel till Fredrikskyrkan 1905.

Alla delar monterades ned 1980 och delarna har sedan dess legat på den norra läktaren och samlat damm.

Nu monteras orgeln upp igen och arbetet beräknas vara klart i november.

Men det blir inte bara en anrik orgel som åter tas i bruk.

– Orgeln får ett flyttbart spelbord nere på kyrkgolvet, så att kyrkomusikerna inte behöver sitta uppe på orgelläktaren, säger Per Gustafsson.

Musikerna kan i stället befinna sig på golvnivå och samtidigt leda kören.

– Spelbordet får även anpassade pedaler så att barn kan lära sig spela orgel.

Visa mer...