Försvarsminister invigde nytt teknikcentrum

Karlskrona Artikeln publicerades
Försvarsminister Peter Hultqvist till höger gör sig redo för invigningen.
Foto: Marcus Palmgren
Försvarsminister Peter Hultqvist till höger gör sig redo för invigningen.

En ny civilingenjörsutbildning och stärkta band mellan marinen och företag i Karlskrona . Den bilden greppade landshövdingen Sten Nordin tag i, mitt bland sjöofficerare, industriledare och en försvarsminister och utbrast - ”hade jag varit akademiker i Sverige hade jag flyttat till Blekinge. Där får man jobb”

De var samlade för att inviga NUC, Nationellt Undervattenstekniskt Centrum i Karlskrona. Det skedde inne på marinbasen på dykcentret DNC som korrekt heter Dykeri- och Navalmedicinskt centrum.

Med världsledande teknik ska samarbeten mellan högskolan, Försvarsmakten och flera högteknologiska företag i närområdet, bland andra NKT och Saab Kockums, ge både Sverige och det marina navet kring Karlskrona en skjuts framåt.

– Det är en säkerhetssatsning för landet och samtidigt en utveckling av våra möjligheter för jobb och en exportmarknad. Våra ubåtar som är ett exempel på tekniken är bäst i världen i bräckt vatten och för förhållanden i Östersjön, sa försvarsministern Peter Hultqvist. Han fick dagen till ära klippa bandet - under ytan i inomhusbassängen - med hjälp av en fjärrmanövrerad undervattensfarkost.

På den pretentiöst tilltagna presskonferensen efteråt, med aktörer från bland annat Sjöstridsskolann, Blue Science Park, BTH, NKT, Saab Kockums slog man fast vikten av att föra samman alla kompetenser som faktiskt finns samlade på bara några kilometers radie runt Marinbasen.

På frågan om en eventuell dragkamp mellan marinen i Stockholm och Karlskrona låter höra om sig på departementet i samband med satsningar i Blekinge svarade Peter Hultqvist:

– Det är viktigt att olika delar i landet utvecklas för att hela Sverige ska leva. Att ett sådant här initiativ lyfts fram har stor betydelse för inte minst de regionala högskolor som berörs.

Oskar Frånberg, forskare på högskolan i Blekinge, underströk vikten av den geografiska närheten mellan alla inblandade.

– Det är viktigt för att hålla i den kunskap som man samlar på sig, konstaterade han.

Men samtliga aktörer betonade också det tekniska samarbetet som viktigt för en rad civila verksamheter. NKT Cables togs som ett exempel med sitt behov av undervattensteknik i arbetet med att lägga ut sjökablar i haven runt om i världen.

– Företaget lägger ner många miljoner kronor på att hitta sätt för att kunna lägga ut sina sjökablar på bästa sätt. I dag finns inte tillräckligt med kompetens inom landets gränser, sa Oskar Frånberg och hyllade initiativet till en helt ny marinteknisk utbildning som startar på högskolan i Blekinge i höst.

Invigningen av NUC, Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, är resultatet av ett samarbete som utvecklats i ett par år.

Fakta

Ny utbildning

Den nya utbildningen för civilingenjörer i marin teknik startar i augusti i Karlskrona och anses unik. Tidigare utbildningar på området finns på Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm, men har varit mer inriktade på skeppsbyggnadsteknik.

Blekinge Tekniska Högskola tar tag i sin genom åren utvecklade systemtekniska kompetens och genomför en femårig utbildning med inriktning på systemteknik och mekatronik.

– Vi har redan ett bra söktryck och är inte oroliga för att inte fylla platserna. En tredjedel av de sökande hittills är kvinnor, vilket är jättekul, säger Oskar Frånberg på BTH i Karlskrona.

Utbildningen är starkt kopplad till det samarbete som tar sats i det nyinvigda Nationellt Undervattenstekniskt centrum i Karlskrona. Det bygger på närheten till kompetenser på F 17, marinen, dykcentret, kustbevakningen, Saab Kockums, BTH, Blue Science Park, Ocean Harvesting, Roxtec, Stena och NKT Cables.

Visa mer...
Foto: Marcus Palmgren
Foto: Marcus Palmgren
Industriledare,  sjöofficerare, och representanter från högskolan var bland andra på plats.
Foto: Marcus Palmgren
Industriledare, sjöofficerare, och representanter från högskolan var bland andra på plats.