Försäljning på gång av Östersjöhallen

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Nu går Östersjöhallen och Idrottshallen snart ut till försäljning. Ombyggnaden ska göras av en ny entreprenör.
Foto:Patric Söderström
Nu går Östersjöhallen och Idrottshallen snart ut till försäljning. Ombyggnaden ska göras av en ny entreprenör.

Det har tagit längre tid än planerat.

Men inom kort ska Östersjöhallen och Idrottshallen vara till salu.

Anbud ska tas in på de båda hallarna under sommaren.

– Det har tagit lite tid, men nu är vi här. Det har funnits frågor att hantera och reda ut. Nu ska vi hålla tempot uppe, säger kommunalrådet Patrik Hansson (S).

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att genomföra upphandlingen.

  – Det här är vi helt eniga om, säger oppositionsrådet Camilla Brunsberg (M).

  Inom kort ska anläggningen annonseras ut till försäljning på den öppna marknaden. I försäljningen ingår såväl mark som byggnader på fastigheten Gasverket 18.

  De intressenter som vill köpa åtar sig att bygga en ny Östersjöhall för idrott och evenemang på Trossö.

  Efter år av politiska diskussioner togs beslutet i januari 2016 att en ny idrottshall ska ligga på befintlig plats. Och att den ska byggas i annan regi än i kommunens.

  – Nu är det dags att gå från ord till handling, säger kommunalrådet Börje Dovstad (L).

  Den nya anläggningen ska liksom den nuvarande kunna användas för både elitidrott, föreningsverksamhet och skolidrott.

  I projektet ingår även en upphandling av hyreskontrakt för kommunen i den nya Östersjöhallen.

  Driften av anläggningen är tänkt att ligga på de nya ägarna och föreningslivet.

  Under våren har markprover tagits på den tidigare gasverkstomten. Resultatet från markundersökningen är ännu inte klart.

  Saneringen ska göras i samband med byggprojektet, men bekostas av kommunen. 15 miljoner finns avsatta till sanering av marken.