Förhindrade större explosion – får ÖB:s gyllene medalj

karlskrona Artikeln publicerades

Fanjunkare Mats Svensson får Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, utan svärd. Detta för ”rådigt och skickligt ingripande, med stor sinnesnärvaro under pressade förhållanden, samt med stort personligt mod och fara för eget liv förhindrat en större explosion som kunnat utgöra en stor fara för personal i området samt orsakat stora materiella skador, i samband med olyckan på DNC”. Detta var på dykcentrum i Karlskrona i oktober 2016.

Mats Svensson, Hörby, får medaljen på Veterandagen vid Sjöhistoriska den 29 maj 2017. Den utdelas av överbefälhavare Micael Bydén.

– Han gjorde en fantastisk insats. De här medaljerna delas väldigt sällan ut. Detta är försvarsmaktens främsta medel för att uppskatta fantastiskt arbete. Han agerade från ryggraden, automatiskt, säger Mårten Granberg, stabsofficer på försvarsmaktens veteranenhet.

    Det var när en av gasflaskorna på marinbasen exploderade som Mats Svensson trots skador på armar och ansikte stannade kvar i området för att stänga av gasen och förhindra en större eldsvåda.

    – Det hade kunnat vara så att fler personer kom till skada om han inte hade stannat kvar och stängt av gasen, säger Michaela Linge, kommunikatör på sjöstridsskolan.

    Texten uppdateras