Fartyget Belos läcker olja

Karlskrona Artikeln publicerades

Ubåtsräddningsartyget Belos läckte, under tisdagen, olja i Örlogshamnen.

Räddningstjänsten lade, på förmiddagen, ut länsar för att begränsa spridningen av oljan.

Man befarar att cirka 400 liter olja läckte ut på däck när en slang till en av Belos kranar gick sönder. Besättningen lyckades snabbt täta läckan och lägga ut saneringsmedlet absol på däcket.

Därför tycks ingen olja ha runnit vidare ut i havet kring fartyget, konstaterar såväl räddningstjänsten som kustbevakningen.

Oljan på däck kommer att saneras under dagen.

Björn Mogreen, Emma Söderbm