Färre direkttåg mot

Malmö/Köpenhamn

Karlskrona Artikeln publicerades

Förändringen är resultatet av en kompromiss mellan Blekingetrafiken och Skånetrafiken, berättar Tomas Nilsson, chef för Kustpilentrafiken på SJ AB i Malmö.
- Skånetrafiken vill köra sträckan fram till Kristianstad. Blekingetrafiken vill naturligtvis ha hela sträckan Karlskrona-Malmö/Köpenhamn. Ett byte i Kristianstad blev lösningen.
Bytena gäller hälften av de sexton tåg som dagligen trafikerar sträckan. Det innebär att det endast varannan timme kommer att gå att åka direkt till Malmö från Blekinge utan att behöva stiga av till ett väntande tåg i Kristianstad.
Enligt Tomas Nilsson blir tidsskillnaden mellan bytestågen och direkttågen minimal för resenärerna. Direkttågen stannar redan nu en stund i Kristianstad för att byta tågände. I fortsättningen går den tiden istället till att passagerarna byter tåg.
För de som åker till Malmö blir det därför ingen extratid alls.
Men de som inte stannar i Malmö utan vill vidare över till Köpenhamn och åker ett tåg med byte i Kristianstad får räkna med åtta minuters extra åktid jämfört med om de åker direkttågen. Anledningen är att tåget ska stämma överens med övriga Öresundstrafiken.
De nya turerna med byten börjar gälla den 20 augusti i år.

Förändringen är resultatet av en kompromiss mellan Blekingetrafiken och Skånetrafiken, berättar Tomas Nilsson, chef för Kustpilentrafiken på SJ AB i Malmö.
- Skånetrafiken vill köra sträckan fram till Kristianstad. Blekingetrafiken vill naturligtvis ha hela sträckan Karlskrona-Malmö/Köpenhamn. Ett byte i Kristianstad blev lösningen.
Bytena gäller hälften av de sexton tåg som dagligen trafikerar sträckan. Det innebär att det endast varannan timme kommer att gå att åka direkt till Malmö från Blekinge utan att behöva stiga av till ett väntande tåg i Kristianstad.
Enligt Tomas Nilsson blir tidsskillnaden mellan bytestågen och direkttågen minimal för resenärerna. Direkttågen stannar redan nu en stund i Kristianstad för att byta tågände. I fortsättningen går den tiden istället till att passagerarna byter tåg.
För de som åker till Malmö blir det därför ingen extratid alls.
Men de som inte stannar i Malmö utan vill vidare över till Köpenhamn och åker ett tåg med byte i Kristianstad får räkna med åtta minuters extra åktid jämfört med om de åker direkttågen. Anledningen är att tåget ska stämma överens med övriga Öresundstrafiken.
De nya turerna med byten börjar gälla den 20 augusti i år.