Färjetrafiken ökar – tack vare östeuropéer

Karlskrona Artikeln publicerades

Antalet resenärer från Baltikum och Polen ökade under fjolåret. Rederierna själva tror att det kan bero på att bland annat polackerna fått det bättre ställt ekonomiskt.

Enligt ny statistik från Passagerarrederierna ökade färjetrafiken från Baltikum och Polen under förra året. 2011 ökade trafiken från Lettland med 21 procent och från Estland med elva procent.
Från Polen blev ökningen av resenärer fyra procent, men i ett pressmeddelande skriver Passagerarrederierna att ökningen var ännu större på en del av Polenlinjerna, och att tillskottet kommer från polska resenärer som turistar i Sverige.

Annars var det ett mellanår för rederierna. Antalet passagerare minskade något, vilket kan bero på eurokrisen som drabbat starka marknader som Tyskland och Danmark. Totalt hade rederierna drygt 28,5 miljoner färjeresenärer förra året, en viss nedgång från 2010.
Rederierna spår i sin prognos att framtidens tillväxt istället finns i passagerartrafiken från öst och den växande medelklassen där.
– Vi räknar med att den här ökningen kommer att hålla i sig, säger Jan Kårström, ordförande i Passagerarrederiernas förening.