Experten om SD:s inlägg

Karlskrona Artikeln publicerades
Foto:Staffan Lindbom

Nils Funcke, expert på yttrandefrihet, tycker inte att Christopher Larssons (SD) inlägg är hets mot folkgrupp.

– Det han tar upp bör kunna diskuteras i ett öppet samhälle.

Han reagerar dock på den första meningen:

”En sorgens dag sker på fredag, då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att "Allah är stor" samma fras "Allah akhbar" som islamister skriker när de spränger sig i luften.”

– Han är lite på gränsen att dra iväg när han nämner terrordåd på ett sätt som kan kopplas samman med muslimer generellt. Men senare förstår man att han inte avser muslimer i allmänhet utan extremister, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funcke.

  Han menar att vi måste kunna diskutera religioner och vilka uttryck de kan ta sig.

  – Till exempel hur religioner förhåller sig till jämställdhetsfrågor så som vi diskuterade kvinnliga präster i Sverige för ett par år sedan. Det var en väldigt hätsk debatt där Svenska kyrkan slets isär i två läger, för och emot kvinnliga präster.

  Nils Funcke refererar till JK (Justitiekanslern) som haft hög toleransnivå kring hur vi diskuterar religion och religionsutövning.

  – Jag kan förstå att vissa muslimer uppfattar det som skrivs i inlägget som nedvärderande, men det bör rymmas inom en vid samhällsdebatt och bör inte vara straffbart. Så har JK bedömt likartade frågeställningar.

  Den som polisanmäler inlägget menar att Christopher Larsson försöker utmåla miljontals människor som terrorister, vad säger du om det?

  – Jag tolkar det inte så.

  Var går gränsen för vad vi får säga?

  – Varje fall av uttryck som kan uppfattas som kränkande för en person beroende på härkomst, tro eller sexuell läggning måste bedömas för sig. Där har både sammanhanget och hur orden faller betydelse. Det är svårt att ge ett generallt svar.

  Nils Funcke tror inte att polisanmälan kommer att leda till något.

  – Jag skulle bli förvånad om anmälan går till åtal, men det får vi ju se.