Engelska skolan öppnar dörren för Karlskrona

Karlskrona Artikeln publicerades

Förra hösten lade Engelska skolan ned etableringsplanerna i Karlskrona.

Nu kan skolan ge plats åt 500 elever nästa höst.

Om kommunen hittar lämpliga lokaler.

Internationella Engelska skolan, IES, finns bland annat i Kristianstad - men bedriver i nuläget ingen utbildning i Blekinge.
Foto: Magnus Gatemark
Internationella Engelska skolan, IES, finns bland annat i Kristianstad - men bedriver i nuläget ingen utbildning i Blekinge.

Ledningen får Engelska skolan tröttnade förra hösten på oklara besked från politikerna, främst på riksnivå. Nu tar skolan nya tag och återupptar planerna för en etablering i Karlskrona. Något som P4 Blekinge var först med att berätta om.

– Planerna för Engelska skolan och även den kommunala internationella utbildningen i Karlskrona ingår i vår programförklaring för den kommande mandatperioden. Vi ska berätta mer om denna nästa vecka, säger kommunalrådet Börje Dovstad (L) till BLT.

Han vill varken säga ”bu eller bä” när det gäller skräddarsydda lokaler åt Engelska Skolan.

– Från politiskt håll välkomnar vi Engelska skolan till Karlskrona, men det måste till en diskussion mellan främst tjänstemän och skolledning när det gäller lokalerna. Det finns många aspekter i det här, ska vi bygga nytt eller renovera befintliga lokaler, exempelvis?

Jörgen Stenquist, vice vd för Engelska skolan, jobbade som major i Karlskrona under sex år. Han bodde då på Verkö och säger sig ha ett personligt intresse av en skoletablering i sin gamla hemstad.

– Vi har hela tiden sagt att vi kan etablera oss väldigt snabbt om kommunen vill att vi ska vara en del av lösningen, säger Jörgen Stenquist.

Han menar att det måste finnas ett intresse från kommunens sida och ett behov av skolans profil.

– I Karlskrona kan vi starta om kommunen vill det och om vi kan hitta en lokal där kommunen är en partner. Vi kan starta redan 2019, men har i nuläget ingen lokal. Vi vill vara en del av lösningen men tänker inte göra det utan kommunen, säger Jörgen Stenquist.

Exakt hur samarbetet ska gå till är oklart, men det kan exempelvis handla om att kommunen ser till att lämpliga lokaler blir tillgängliga och som sedan kan hyras av Engelska skolan.

– Vi är inte Burger King som slår upp byggnader en gång i månaden. När vi väl etablerar oss så gör vi det för att stanna. Vi skriver 20-årskontrakt med fastighetsägare och rekryterar personal från hela världen, berättade Jörgen Stenquist för BLT i samband med att etableringsplanerna lades i träda förra hösten.

I november kommer också Kunskapsnämnden klubba för en internationell utbildning i kommunal regi. Då får Karlskrona en internationell IB-utbildning för 70 elever på grundskolan.

Fakta

Internationella Engelska skolan - IES

Internationella Engelska Skolan (IES) är en svensk friskoleorganisation, startad 1993, med skolor runt om i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Täby utanför Stockholm.

IES startades med ursprungligen en skola i Enskede 1993 av den amerikanskfödde läraren Barbara Bergström. Hon var, efter några år i svenska skolor, frustrerad över bristen på ledarskap och studiedisciplin.

IES bedriver uppåt hälften av undervisningen på engelska med många lärare från engelskspråkiga länder. Inriktningen är internationell med formell disciplin och lärarna tilltalas med efternamn, till exempel Mr/Ms Söderström.

Skolan är Sveriges största fristående grundskoleverksamhet med 24 000 elever under verksamhetsåret 2017/2018.

I första hand bedrivs grundskolor på en rad orter i Sverige, men företaget har också en gymnasieskola på Södermalm i Stockholm.

Verksamheten bedrivs som aktiebolag med Barbara Bergström som ägare och arbetande styrelseordförande. Bolaget noterades på börsen hösten 2016 och värderades då till två miljarder kronor. Vilket i sammanhanget kan jämföras med friskolekoncernen som också börsnoterades 2016 och värderades till det dubbla - fyra miljarder kronor.

I nuläget är 2 500 anställda i bolaget.

Visa mer...