En gammal dam rustas upp

Karlskrona Artikeln publicerades
HMS Carlskrona ska fortsätta som ledningsfartyg, åtminstone fram till 2025.
Foto:Bengt Pettersson
HMS Carlskrona ska fortsätta som ledningsfartyg, åtminstone fram till 2025.

HMS Carlskrona genomgår en så kallad generalöversyn.

Det är en omfattande service och syftet är att båten ska fortsätta som ledningsfartyg för marinen.

Fartyget ska nu ligga vid varvet de kommande 8-9 månaderna. Upprustning som pågår är genomgripande och en del av tiden ska skeppet ligga i docka för att byta ventilation.

Jimmie Adamsson är informationschef på tredje sjöstridsflottiljen och han pratar om fartyget som om det var en gammal släkting.

– Det är lite olika reparationer som ska göras. Det största blir att borra hål i skrovet på henne för att ta ut motorn. Generatorn måste bytas, säger han.

HMS Carlskrona krockade tidigare i våras med Aspöfärjan och ådrog sig en lindrig skada i form av ett litet hål i skrovet. Skeppet lagades provisoriskt men nu passar man på att utföra en permanent reparation.

HMS Carlskrona byggdes på Karlskronavarvet och var då varvets största bygge dittills. Örlogsfartyget har använts i flera sammanhang under årtiondena och är det sista i en gammal svensk tradition av långresefartyg.

Åren 1982 - 2005 gjordes flera långresor som en del i utbildning av sjöofficerare och representation. Av dessa var fyra resor världsomseglingar.

År 2007 lades fartyget i malpåse då marinen inte hade någon uppgift för henne. Redan efter några månader beslutade man dock att bygga om henne till signalspaningsfartyg men sedan 2009 har Carlskrona i stället tjänstgjort som stabs- och ledningsfartyg åt marinen.

HMS Carlskrona har i två omgångar medverkat i EU:s Operation Atalanta mot pirater i Adenviken, tidvis som ledningsfartyg för samtliga EU-styrkor.Under översynen ska besättningen spridas på andra avdelningar inom marinen.

– Men vi har faktiskt några från besättningen kvar ombord. Det är teknisk personal som behövs för servicen av de tekniska systemen.

Så vad händer i framtiden?

Jimmie Adamsson uppger att det i dagsläget inte finns något annat skepp som kan fylla Carlskronas skor som ledningsfartyg. Tanken är att hålla båten i form. Som det ser ut i dagsläget ska fartyget vara körbart till och med 2025.

– Men det är inte på grund av det hon rustas upp, sådant här behöver göras på en gammal dam, avslutar han.

Fakta

HMS Carlskrona

Allmänt

Byggnadsvarv Karlskrona

Fartygsnummer M04 (1980-2010)

P04 (2010-)

Historik

Sjösatt 28 maj 1980

I tjänst 19 mars 1982

Tekniska data

Längd 105,7 m

Bredd 15,2

Maskin

4 st Nohab Polar F212V á 1940 kW

Fart 20 knop

Djupgående 4,0 m

Deplacement 3150 ton

Besättning 104 officerare och sjömän i nyckelbesättningen

Beväpning

40 mm och 57 mm allmålskanoner, kulsprutor

Visa mer...