Dygdens gåta närmar sig lösning

Karlskrona Artikeln publicerades

Mysteriet kring skrovlämningarna på havets botten utanför Karlskrona börjar klarna.
Skeppsvirket kommer från våra dagars Polen.
Det finns tecken på att det är Dygden.

Sommaren 1793 låg linjeskeppet Dygden på Karlskronas redd. Fartyget eldhärjades och det uppstod en explosion i krutdurken. Det men också besättningen gick till botten.
Utredningar har gjorts för att ta reda på om den söndersprängda fartygskroppen är Dygden. Under hösten genomfördes dykningar på platsen. Härtill gjordes också en arkeologisk undersökning med träprover.
Patrik Höglund, intendent vid Arkeologienheten på Statens maritima museer bekräftar att en rapport från denna kommer inom kort.
Enligt uppgift visar proverna att skeppsvirket kommer från nuvarande Polen.
Hans Lineskär säger dock att det ännu inte är definitivt fastställt att det är Dygdens sprängda skrov, som ligger på botten.
Men han frågar sig varför det inte skulle stämma.
– Att två linjeskepp sjunkit på samma plats är osannolikt, säger han.
För att få svar på fler frågor planerar man att göra fler dykningar under nästa år, enligt Hans Lineskär.