BTH straffar fuskande student

BLEKINGE Artikeln publicerades

En student vid Blekinge tekniska högskola (BTH) har fått en disciplinpåföljd sedan hon avslöjats med att fuska. Det har universitetets disciplinnämnd beslutat.

Fyra studenter anmäldes då de misstänktes ha plagierat inlämningsuppgifter.

I tre av fallen menar disciplinnämnden att det inte kan fastställas att de haft för avsikt att vilseleda om sina kunskaper, men den fjärde studenten stängs av från sina studier under fyra veckor. Hon får då inte vistas i BTH:s lokaler, delta i undervisning eller använda biblioteket eller datautrustning.