Bönder och politiker på plats i Stockholm

Karlskrona Artikeln publicerades
Gruppen av lantbrukare, politiker och representanter för intresseföreningar i Blekinge hade tagit flyget till Stockholm.
Foto:privat
Gruppen av lantbrukare, politiker och representanter för intresseföreningar i Blekinge hade tagit flyget till Stockholm.

En grupp med bland annat sju blekingebönder och lokala politiker fanns under tisdagen på plats i riksdagen.

– Vi har träffat riksdagsmannen bakom interpellationen och haft en bra dialog. Vi har också försökt få till en träff med Eneroth (infrastrukturminister), men det ser lite osäkert ut. Vi flyger hem i kväll, berättade lokale KD-politikern Jan Nylander en bit in på eftermiddagen.

Protesterna mot dragningen av nya E 22 mellan Jämjö och Lösen var frågan för dagen. Riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) hade lämnat en interpellation (fråga till enskild minister) som tog upp problematiken kring att bygga på attraktiv åkermark med frågan vad ministern tänkte göra för "att exempelvis vägar och järnvägar, i högre grad ska ta hänsyn till åkermark och vattenskyddsområden?"

Magnus Oskarsson påpekade i sin framställning att 8 av de 15 kilometerna som ska byggas läggs över 100 hektar bästa åkermark (klass 10 som aldrig behöver bevattnas). Och att det finns ett alternativt förslag att bygga vägen över skogsmark och lågproducerande mark, förvisso på en 0,5 kilometer längre sträcka.

– Det är klart att det rör sig om svåra avväganden. Det står mellan det allmänna intresset att bygga ut vägar och infrastruktur och en mängd enskilda intressen, som bland annat jord- och vattenbruk. I det här fallet har Trafikverket som myndighet fått pröva frågan först och tagit ett beslut. Vi förutsätter att det följer den gällande lagstiftningen, bland annat i Miljöbalken, konstaterade Tomas Eneroth (S).

– Men jag kan inte föregripa den vägplan som ska tas, kanske överklagas och allra sist hamna på regeringens bord. Det vore fel att uttala mig i ett enskilt ärende på det här stadiet, tillade han.

Fakta

Vägbygget

Preliminärt ska vägplanen vara klar 2019, bygget börja 2020 och vägen öppnas 2023. Det rör sig om 14 kilometer ny motorväg mellan Lösen och Jämjö. Kostnaden beräknas till 685 miljoner kronor. Det är något mindre än ombyggnaden av E 22 i västra Blekinge mellan Stensnäs och Sölve som 2014 uppgick till 750 miljoner kronor för 15 kilometer ny väg.

Visa mer...