Beskedet: Inom två år ska nyanlända ha jobb

Karlskrona Artikeln publicerades
Ylva Johansson imponeras av Navigatorcentrums sätt att arbete med unga arbetslösa. ”Jag träffade en kille i dag som ska börja undersköterskeutbildningen på måndag, det handlar om motivation och här har andra kommuner mycket att lära.”
Foto:Marcus Palmgren
Ylva Johansson imponeras av Navigatorcentrums sätt att arbete med unga arbetslösa. ”Jag träffade en kille i dag som ska börja undersköterskeutbildningen på måndag, det handlar om motivation och här har andra kommuner mycket att lära.”

Arbetslösheten sjunker och det finns rekordmånga jobb, både i landet som helhet och i Blekinge.

Men ödesfrågan att få nyanlända i arbete kvarstår. BLT har träffat ministern som ska lösa vår tids kanske största utmaning.

Under 2015 tog Sverige emot fler flyktingar än något annat OECD-land någonsin har gjort. Det ställer krav på både medborgare och politiker. Och det är Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister som har det yttersta ansvaret för att fler nyanlända ska komma i arbete, en fråga som beskrivs som avgörande för att lyckas med integrationen.

– Den största utmaningen är matchningen. Vi har ingen brist på jobb, men ändå har vi hög arbetslöshet. Man kommer inte ifrån att den stora utmaningen är att få nyanlända i arbete, säger Ylva Johansson till BLT.

På onsdagen både invigde och hyllade hon Integrationscentrum, en satsning som behövs i Blekinge där klyftorna mellan inrikes- och utrikesfödda ökar mer än i landet som helhet. Drygt 34 procent av de utrikesfödda i Blekinge är arbetslösa, siffran för riket är 21 procent. Att skillnaden är så stor förklarar ministern med att länet har tagit emot många nyanlända.

– Länen som har tagit stort ansvar har större skillnader än de som har tagit ett litet ansvar.

Arbetsförmedlingen beskriver en tudelad arbetsmarknad. Hur ska fler nyanlända få jobb?

– Man måste möta individer på olika sätt. För de med kort utbildning krävs riktade särskilda jobb, extratjänster som vi infört och där betalar staten hela kostnaden. Dessa jobb riktar sig till alla som har svårt att få jobb. Vi har snabbspår för de som har en yrkesutbildning och för akademiker och där vi har fortkortat tiden till anställning väsentligt.

På flyktingförläggningar finns ofta en stor kompetens i yrken som skriker efter arbetskraft. Vad gör ni?

– Där är det snabbspår som gäller för att snabbare komma i arbete. När jag tillträdde blev jag förvånad över bristen på bra system för att nyanlända ska komma i arbete. Det har varit otroligt mycket väntetid och under tiden tappar man sugen. Med snabbspår kan man göra flera saker parallellt så att det går fort att komma in.

Ministern lyfter även fram utbildning som en framgångsfaktor.

– Efter etableringsuppdraget på två år är det bara fem procent som går vidare till reguljär utbildning i dag, av dem är nästan alla högutbildade. Det är helt galet. Vi satsar på nya platser på utbildningar, vi har gjort Komvux till en rättighet och i år kommer vi med studiestartsstöd som ger goda ekonomiska villkor för den som vill utbilda sig, insatser som riktar sig till alla.

Hur lång tid ska det ta att komma i arbete, vad är rimligt?

– Jag är lite kaxig, jag tycker faktiskt två år i normalfallet från det att man påbörjar etableringsuppdraget. Det tar mycket längre tid i dag, men det är viktigt att hålla ett högt tempo och det är min målbild.