Avloppsvatten tömdes i kanal

Karlskrona Artikeln publicerades
Reningsverket Koholmen i Karlskrona. 2 bilder
Foto:Staffan Lindbom
Reningsverket Koholmen i Karlskrona.

Åskovädret i slutet på augusti blev för mycket för Koholmen.

En rapport visar att den stora regnmängden tvingade ofullständigt renat avloppsvatten att tömmas ut i Sunna kanal.

När åskovädret den 27 augusti drog in över Karlskrona överbelastades reningsverket Koholmen. Mellan klockan 13.45 och 17.45 tvingades reningsverket tömma ut 2 110 kubikmeter avloppsvatten som inte genomgått samtliga tre reningsmetoder.

– Det stämmer och det händer tre till fyra gånger per år, säger Karlskrona kommuns va-chef Ola Gren som betonar att det inte är något farligt avloppsvatten som har tömts ut.

– Det är ett renat vatten som vi släpper ut på en annan plats än där vi har tillstånd och därför anmäler vi det, säger han.

På reningsverket går avloppsvattnet genom tre faser av rening. Mekanisk, kemisk och biologisk. Det är den sistnämnda, biologiska, fasen som uteblivit.

– Det är bakterier i slam som renar biologiskt och när det kommer in för mycket vatten riskerar det att spola bort slammet och då minskar reningsförmågan. Därför leder vi förbi det överflödiga vattnet.

I det vattnet följde det med en mindre mängd fosfor och kväve.

– Vi ligger inom de värden vi får släppa ut, säger Ola Gren.

Reningsverkets ledning ut är underdimensionerad mot mängden vatten som kan komma in.

– Det är just de hysteriska regnen på kort tid som ställer till det, säger Ola Gren som berättar det i närtid ska göras en förstudie om att bygga ut Koholmen och samtidigt öka kapaciteten att pumpa ut vatten.

– Det krävs flera tillstånd och en utbyggnad ligger många år framåt.