Anmälningar efter patienternas självmord

BLEKINGE Artikeln publicerades

Landstinget har gjort två olika lex Maria-anmälningar efter att två patienter begått självmord.

Båda var under pågående öppenvårdsbehandling på en psykiatrisk mottagning, enligt landstingets hemsida.

Den ena patienten begick självmord i december 2017 och den andra i januari 2018.

Anmälningar enligt lex Maria görs alltid när en patient som har haft kontakt med vården under de senaste fyra veckorna begår självmord.