5,8 miljoner kronor i skulder

KARLSKRONA Artikeln publicerades

Företaget, MRT-system international började gå dåligt redan i början av året.

Nu är konkursen klar. Skulderna uppgår till 5,8 miljoner kronor.

Företaget har tidigare haft en god lönsamhet i sin verksamhet inom återvinning av kvicksilver ur ljusrör och andra armaturer.

Verksamhet var internationell och de flesta av kunderna fanns utanför Sveriges gränser.

Men orderingången började gå ner under våren och företagsägarna kunde inte längre betala lön till sina anställda. I april begärde MRT sig i konkurs. Konkursförvaltaren drev företaget under en tid och nu har det rekonstruerats.

Under den passiva driften gjorde företaget bland annat flera miljöåtgärder genom att återvinna fem ton kvicksilver, vilket besparade konkursboet kostnader på cirka 250 000 kronor.

I förvaltarberättelsen konstaterar man att företaget haft svårigheter att komma till avslut i sina projekt och att det påverkade likviditeten i bolaget som i sin tur medverkade till att företaget inte kunde betala sina fordringar.