26 miljoner till ny gymnastikhall

KARLSKRONA Artikeln publicerades
Foto:Marcus Palmgren

Det ska bli en ny gymnastikhall på Rosenholm.

15 miljoner flyttas över från andra byggprojekt och investeringar.

Därmed finns 26 miljoner till projektet under 2018.

Det räcker inte med enbart 11 miljoner för att bygga till gymnastikhallen på Rosenholm. Utan mer pengar har investeringen riskerat att inte bli av alls.

– Men nu har vi kunnat pria om och lösa frågan, säger kommunalrådet Patrik Hansson (S).

Nio miljoner tas från pengar som inte utnyttjats för markinköp och exploatering. En planerad ombyggnad av Pallanderska gården skrotas. Det frigör sex miljoner som flyttas över till gymnastikhallen i stället.

  Totalt blir det 26 miljoner till byggprojektet, som Karlskrona Gymnastikförening också har fått stöd till av Allmänna arvsfonden. Det senare har hängt i luften tillsammans med investeringen i gymnastikhallen, men ska nu kunna användas som planerat.

  – Det känns jätteroligt och till glädje för barn och unga, säger Tommy Melin, ordförande i Karlskrona Gymnastikförening.

  För närvarande står runt 110 barn och unga i kö för att få en plats i en gymnastikgrupp. Då har ändå befintliga grupper fyllts på extra, då föreningen räknat med att få en ny hall färdig i närtid.

  – Vi är extremt trångbodda just nu. Men när den nya hallen är klar och vi kan börja använda den, ska vi kunna nolla kön, säger Tommy Melin.

  Alla partier är överens om satsningen, men inte om finansieringen. Kristdemokraterna och Moderaterna vill stryka den planerade investeringen i en bogserbåt 2018 på 6,8 miljoner. Därmed skulle mindre pengar tas från exploateringsverksamheten.

  – Det vill vi använda till att köpa in mark och fler bostäder och företagsetableringar i stället, säger oppositionsrådet Camilla Brunsberg (M).