Tycker att de har följt regelverken

Karlshamn Artikeln publicerades
Kommunen kan inte se att de har gjort något fel i sitt hanterande runt Saltsjöbaden och vill att Förvaltningsrätten avslår överklagandet som kommit in.
Foto:Bo Åkesson
Kommunen kan inte se att de har gjort något fel i sitt hanterande runt Saltsjöbaden och vill att Förvaltningsrätten avslår överklagandet som kommit in.

Kommunen tycker att de har gjort allt rätt med Saltsjöbaden.

Nu uppmanar de förvaltningsrätten att avslå överklagandet från två kommuninvånare.

Under processen om kommunens bidrag på tre miljoner kronor till Oscar Lundgrens Väggafonder har Per-Ola Mattsson (S), ordförande i Oscar Lundgrens Väggafonder, hävdat att det bara finns en negativ sak med affären. Det är att Saltsjöbaden privatiseras under åren som Ingvar och Katarina Backhamre arrenderar fastigheten.

Nu skriver kommunen i sitt yttrande till förvaltningsrätten att det inte innebär någon privatisering av byggnad med högt allmänintresse.

Yttrandet skriver de efter att Ilja Berkenbos och Bodil Frigren Eriksson överklagat beslutet som de menar bryter mot kommunallagen och även strider mot likställighetsprocessen.

Kommunen tycker att förvaltningsrätten ska avslå överklagandet eftersom kommunen anser att det har kommit till i laga ordning och är även inom ramen för den kommunala kompetensen. De hävdar också att syftet med kommunens investering är att göra donationen möjlig och den väntas bli bra för invånarna. Satsningen menar kommunen också stämmer överens med Oscar Lundgrens vilja om förskönande i parken.