Tummen upp för byahuset

Ringamåla Artikeln publicerades

Politikerna ger nu positiva besked om byahuset i Ringamåla. På senaste kommunstyrelsemötet bestämdes det att projektet ska bli permanent.

Det var 2015 som det togs beslut om att den gamla skolan i Ringamåla under en treårsperiod skulle fungera som ett aktivitetshus. Projektet har fallit så väl ut, med cirka 200 besökare i månaden, att politikerna vill se en permanent lösning.

Huset används i dag av kyrkan, Röda korset och Ringamåla Atletic Club.