Stor besvikelse efter många års arbete

Karlshamn Artikeln publicerades

Stadsarkitekt Emina Kovacic är besviken över politikernas tvärvändningen om torget.

Hon menar att det är sorgligt för hela kommunen och något som får konsekvenser längre fram.

Emina Kovacic är besviken. År av slit har resulterat i ingenting.
Foto: Lena Ehring
Emina Kovacic är besviken. År av slit har resulterat i ingenting.

Koalitionens vändning att inte längre förvandla hela torget utan i stället satsa 15 miljoner kronor på en ombyggnad av byggnaden möts av stor besvikelse. Stadsarkitekt Emina Kovacic ser år av väntan, slit, diskussioner och medborgardialoger som bortkastade. Förväntningarna har grusats för många.

– I tider då andra kommuner satsar på levande handel, sjudande stadsliv och trygghet i det offentliga rummet genom att rusta upp sina torg är Karlshamn passivt, säger Emina Kovacic.

Hon varnar för långsiktiga konsekvenser för invånarna i kommunen.

– En satsning på torg och offentliga rum är inte enbart en satsning på en byggnad, lampor, bänkar och gatubeläggning. Det är en satsning på människan, folkhälsan, integration, omsorg, skolungdomar, handel, näringsliv och en attraktiv kommun och arbetsort, säger Emina Kovacic och fortsätter:

– I tider då ensamhet, otrygghet och utanförskap är något våra samhällen brottas med är ett levande torg den plats vi behöver som erbjuder gemenskap, mening och sammanhang.