Stadsarkitekten: ”Listorna väger inte så mycket”

Karlshamn Artikeln publicerades

Stadsarkitekt Emina Kovacic tillmäter inte namnlistorna någon vidare tyngd.
Dessutom har hon skrivit under själv.

– Ja, jag tycker ju att vem som helst kan skriva under på att bevara Väggaparken. Det är ingen som vill förstöra den, säger arkitekten bakom programförslaget och utvecklar:
– Fakta är att vi inte ska in i parken, utan det handlar om ytor som redan är anspråkstagna. Restaurang Saltsjöbaden är till exempel en privat fastighet, och asfaltsytorna kan ju inte definieras som park.
Kovacic menar att många har förutfattade meningar om ett förslag som inte ens presenterats klart. Och det har blivit för mycket fokus på bostadsdelen, tycker hon.
– Men vissa verksamheter gynnas ju av fler boende i området, och att ha en större blandning av verksamheter – inte bara marina – har vi tagit åt oss. Med tanke på områdets storlek och historiken har det ändå inte varit så mycket reaktioner. Vi känner oss trygga i att gå vidare.
Programsamrådet pågick under en dryg månad, 19 december–31 januari. 95 yttranden kom in under tiden. Sammanställningen med bemötanden av synpunkterna kan behandlas av byggnadsnämnden i slutet av maj.
– Namnlistorna kommer alltså in efter att samrådstid gått ut. Jag tycker inte att de väger så mycket, säger Emina Kovacic.