Soptippsvatten leds ut i Mörrumsån

MÖRRUM Artikeln publicerades
På Kronolaxfisket i Mörrum är man mycket kritisk till att lakvattnet från avfallsanläggningen i Mörrum ska ledas ut i Mörrumsån.
Foto:Patric Söderström
På Kronolaxfisket i Mörrum är man mycket kritisk till att lakvattnet från avfallsanläggningen i Mörrum ska ledas ut i Mörrumsån.

– Detta är helt vansinnigt.

Så säger Kronolaxfiskets chef om miljödomen som tillåter lakvatten från soptippen att ledas ut i Mörrumsån.

Mörrumsån har alla fina märkningar som finns. Den är Natura 2000-område, den är riksintresse för friluftsliv och ån är känd som ett av landets bästa fortplantnings- och fiskevatten för lax.

Nu ger Mark- och miljödomstolen Västblekinge Miljö AB tillstånd att släppa ut förbehandlat lakvattnet från avfallsanläggningen till Mörrumsån. Skälet är att det nuvarande avloppsreningsverket i Mörrum ska läggas ner och det blir ingen ny lakvattenledning till reningsverket på Sternö.

Det skulle bli för dyrt och slammet från soptippen uppfyller inte miljöcertifieringen som krävs för att kunna samlas och spridas på jordbruksmark. Det innehåller för höga halter av tungmetaller.

– Men det går bra att släppa ut samma lakvatten till Mörrumsån. Jag tycker det är en märklig slutsats som domstolen tagit och jag upplever att det har gått lite för fort, säger Ola Söderdahl, chef för Kronolaxfisket i Mörrum.

Han tycker också att miljökonsekvensutredningen är slarvigt gjort och han är kritisk till beräkningen av utspädningseffekten när lakvattnet blandas med vattnet i Mörrumsån.

– De åren då det är lite vatten i ån blir koncentrationen av föroreningar högre. Och Mörrumsån behöver verkligen inte fler riskfaktorer, säger Ola Söderdahl.

Susanna Strandberg, vd för Västblekinge Miljö AB medger att hon förstod att domen skulle väcka starka känslor. Men hon är ändå nöjd med att det kom en dom efter snart tio års förhandlingar fram och tillbaka.

– I samband med frånkopplingen från reningsverket skall ytterligare reningsfilter byggas på anläggningen som ytterligare miljöförstärkande kompensation för reningsverkets behandling, säger hon.

Fakta

Avlopp

• Avloppsreningsverket i Mörrum har bara tillstånd till årets slut. Därefter ska avloppsvattnet föras till Sternö reningsverk genom en över­föringsledning. Men överföringen till Sternö har försenats.

• Lakvattnet från soptippen skickas dock inte till anläggningen på Sternö, utan till Mörrumsån.

Visa mer...