Så kommer gamla julgranar till nytta i havet

Karlshamn Artikeln publicerades

Att en förbrukad julgran kan komma till nytta är ju alldeles utmärkt. Så resonerade Sven Harrysson från Asarum när han på lördagslunchen åkte till Östra Piren i Karlshamn och lämnade ett bidrag till projektet ”Abborren jul”.

Det hela går ut på att sänka ner julgranar i havet för att hjälpa abborren.

Projektet genomförs av fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola tillsammans med Lyckeby Sportfiskeförening och Mieådalens Sportfiskeklubb.

För att gynna abborrens reproduktion sänks julgranar ner i havet och ersätter den bottenvegetation som på grund av bland annat övergödning har försvunnit, och blir en ny miljö för abborrens lek.

Alexander Björklund är elev på Blekinge folkhögskolas fiskevårdslinje och tog på lördagen hand om granarna som skänktes på Östra Piren i Karlshamn.
Foto: Bo Åkesson
Alexander Björklund är elev på Blekinge folkhögskolas fiskevårdslinje och tog på lördagen hand om granarna som skänktes på Östra Piren i Karlshamn.

Tidigare försök har har visat att nersänkta granruskor blir bra skydds- och födomiljö för abborryngel i deras tidiga utveckling.

Även andra kustlekande fiskarter utnyttjar granruskorna för lek och uppväxt.

– Jag har fiskat en del genom åren och jag har hört talas om det här, berättade Sven Harrysson när han lämnade sin julgran till abborrprojektet.

– Fast jag får erkänna att det var min ena dotter som påminde mig, fortsätter han med ett skratt.

Enligt Bo Wessman, kursföreståndare för fiskevårdslinjen på Blekinge folkhögskola, så har satsningen på att sänka gamla julgranar till fromma för abborrarna prövats under några år i Stockholm.

Asarumsbon Sven Harrysson bidrog till projektet ”Abborrens jul” genom att skänka sin gamla julgran till insamlingen på Östra Piren i Karlshamn.
Foto: Bo Åkesson
Asarumsbon Sven Harrysson bidrog till projektet ”Abborrens jul” genom att skänka sin gamla julgran till insamlingen på Östra Piren i Karlshamn.

Det hade en av eleverna på fiskevårdslinjen koll på och föreslog ett liknande projekt i Blekinge.

Så i helgen sker insamlingar vid Fisktorget i Karlskrona och på Östra Piren i Karlshamn. För arrangörerna är det, ur pedagogisk synpunkt, viktigt att insamlingen sker på platser med anknytning till både stad och vatten.

– Förutom själva insamlandet av granar passar vi så klart på att informera om projektet. Plus att vi bjuder på korv. Det senare sköts av eleverna på folkhögskolans matlinje, berättar Bo Wessman.

Han berättade att om två veckor ska granarna placeras ut i havet. För Karlshamns del ska det ske på kommunalt vatten.

– De ska placeras i skyddade miljöer några några fåtal meters djup.

När granarna tagit åt sig vatten och delvis sjunkit ner i botten så kommer de att ligga kvar på platsen i flera år och utgöra en bra lek- och uppväxtmiljö för såväl abborre som ett antal andra kustfiskar.

I stort sett alla fiskarter som reproducerar sig vid kusten har problem, exempelvis är populationen av både abborre och gädda på nedgång sedan länge.

Åtgärder för att gynna abborrens reproduktion har utvecklats och prövats i olika sammanhang, bland annat av Linnéuniversitetet i Växjö.

Det nu aktuella Blekingeprojektet kan ses en följd av detta arbete.