Positiva till kommunal satsning på 300 miljoner

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto:Peter Nyberg

Det mest ekonomiska är att bygga etapp 5a och 5b på Östra Piren samtidigt.

Ett bygge som ger upptill 700 arbetsplatser, biograf och konsert- och konferenslokal för 300 personer.

Karlshamnsfastigheter har gjort en affärsmässig bedömning, Stadsvapnet en koncernbedömning och i veckan konstaterade en majoritet av politikerna i kommunstyrelsen att det absolut bästa är att bygga båda etapperna samtidigt. Från början räknade de på en kostnad på 215 miljoner kronor, men det räcker inte. Nu är beräkningen 300 miljoner kronor. Trots fördyrningen är det bästa ekonomiskt.

– Förhållandena på platsen är sådana att vi måste påla och gjuta en platta. Det har gjorts rejäla markundersökningar, berättar Per-Ola Mattsson (S).

Samtliga, utom Miljöpartiet, var överens att det bästa är att bygga båda samtidigt. Däremot vill Moderaterna att privata aktörer ska få bygga och äga båda byggnaderna. De menar att om kalkylerna spricker så riskerar kommunen att hamna i ett läge där andra viktiga satsningar blir fördröjda.

    Men Per-Ola Mattsson och majoriteten vill att det ska vara ett projekt för kommunen. Främst för att Piren har en koppling till högskolan och behöver en viss sorts verksamhet runt sig för att lyckas. Om det inte blir så tröttnar de och då finns risken att högskolan drar sig ur, vilket Karlshamn inte vill riskera.

    – Vår uppfattning är att det är en del av infrastrukturen och något vi behöver ha kontroll över, säger kommunalrådet.

    Frågan ska upp vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige. Blir det positivt även där är Karlshamnsfastigheter redo att dra igång arbetet med projektering.

    – Vi tror det här blir riktigt, riktigt bra, säger Per-Ola Mattsson.