Polisens parkering kan bli nytt äldreboende

Karlshamn Artikeln publicerades
Parkeringen bakom polishuset och Brunnsgården kan bli aktuell för att bygga nytt äldreboende.
Foto:Oskar Sandström
Parkeringen bakom polishuset och Brunnsgården kan bli aktuell för att bygga nytt äldreboende.

Fastighetsföretaget SBB Norden AB vill bygga ett nytt äldreboende i Karlshamn.

Men det krävs en ändring i detaljplanen.

Samhällsbyggnadsbolaget Norden är i ett tidigt skede av processen och har nyligen köpt fastigheten bakom polishuset. Närheten till tandläkare och vårdcentralen Brunnsgården bidrog till fastighetens attraktivitet.

– Vi är i ett tidigt skede av processen. Vi har tittat på fastigheten och ser en utvecklingspotential, säger fastighetsutvecklare Johanna Peacock, SBB Norden.

För att kunna bygga krävs ett positivt planbesked och SBB Norden för diskussioner med kommunen om en ändring av detaljplanen. Vilken typ av boende är inte färdigdiskuterat, men det rör sig om ungefär 60 lägenheter.

SBB Norden är just nu i en expansiv fas och har flera planer på äldreboenden, eller samhällsfastigheter som de kallar dem.

– Vi vill ha ett långsiktigt ägande. Vi är fastighetsägare, men inte driftsägare. Det spelar ingen roll vem som driver boendet, alltså om det är privat eller offentligt.

Kommunens prognos för behovet av platser på äldreboende är att det kommer behövas ungefär 52 nya platser fram till år 2024. Det behovet täcks genom att Östralycke i Asarum byggs ut med 48 platser och Ekegården i Mörrum utökas med 20 platser. Karlshamns kommun har flest äldre i Blekinge och i dag står runt 45 personer i kö till särskilt boende.

De nya platserna på Östralycke är klara, men kan inte tas i drift förrän efter semestern på grund av personalbrist.

Fakta

SBB Norden AB

SBB Norden AB grundades 2016 som ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB:s fokus är långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt fastighetsutveckling.

Vd och grundare är Ilija Batljan, tidigare socialdemokratisk politiker som gjort karriär i fastighetsbranschen.

Visa mer...