Nekas sjukpenning trots kronisk smärta

Mörrum Artikeln publicerades

Efter att ha fått nekad sjukpenning för de 25 procent hon inte orkar arbeta, överklagade kvinnan försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten, som nu gått på kvinnans linje. Det beslutet överklagar nu försäkringskassan.

Kvinnan har en kronisk progressiv bindvävssjukdom som gör att hon bland annat har smärta i nacke och axlar och därför nedsatt fysisk uthållighet. Hon har även svårt att sitta och gå i trappor, och är ljud- och ljuskänslig. Smärtan är dock oberoende av om hon arbetar eller är ledig, men hennes överläkare anser att det skulle skada mer än hjälpa att försöka hitta andra arbetsuppgifter. Förvaltningsrätten ansåg att kvinnan har nedsatt arbetsförmåga till 25 procent, oavsett yrke.

Försäkringskassan tycker, trots förvaltningsrättens dom, att kvinnan borde kunna ta ett annat arbete som inte är fysiskt belastande under den resterande fjärdedelen och har nu överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten.