Mer pengar till fiber

Karlshamn Artikeln publicerades

Länsstyrelsen har beviljat Karlshamn Energi 9,5 miljoner kronor i stöd till bredband på landsbygden.

Karlshamn Energi har tidigare fått beviljat stöd för områdena Mieådalen, Vettekulla/Matvid och Vekerum. Nu trillar det också in pengar för att täcka in utbyggnaden i området Mörrum norra. I projektet som nu beviljats pengar är det runt 260 fastigheter som täcks in och den totala projektkostnaden är 13,5 miljoner kronor. Den totala gräv- och plöjsträckan är cirka 5,6 mil. Utbyggnaden för området beräknas vara klar under 2019.