Lugnande besked om konstgräset

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Kemisten Estelle Larsson berättade om hur konstgräset påverkar kroppen.
Kemisten Estelle Larsson berättade om hur konstgräset påverkar kroppen.

Fotboll spelas på gamla bildäck.

Men kan konstgräset vara farligt för dig?

Frågan fick svar på gårdagens seminarium i Karlshamn.

Vintertid betyder konstgrästid för Blekinge fotbollsspelare.

I Blekinge finns ett tiotal konstgräsplaner och ända sedan den första byggdes har diskussionen om hur den påverkar människor och natur funnits. För att göra planen mjuk så fyller man nämligen ut den med små gummibitar – så kallat granulat – av olika typer. Det vanligaste, och billigaste är SBR-granulatet som består av återvunna bildäck.

Hur det påverkar vår hälsa berättade Estelle Larsson om vid det seminarium som länsstyrelsen på fredagen höll i Karlshamn. Larsson är i grunden kemist och arbetar som miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd).

  Beskeden hon gav kan lugna många.

  – Jag ser inte att det finns någon anledning till oro för hälsoeffekter om man spelar på konstgräsplaner, sa hon.

  Hon gick igenom flera studier som visat hur vi påverkas av inandning, hudkontakt och till och med av att svälja gummigranulatet.

  Inte ens det sistnämnda har visat sig vara farligt.

  – Även om vi sväljer något så behöver det inte betyda att vi tar upp ämnet i vår mag- och tarmkanal, förklarade Estelle Larsson.

  AMM Syd ser ingen anledning att införa några restriktioner vad det gäller träning på konstgräs, men om planen ligger inomhus bör ventileringen vara bra.

  Hur granulatet påverkar miljön är en annan fråga och där är svaren inte lika raka.

  Klart är att bildäck innehåller allt ifrån gummi till kol, koppar, bly och andra metaller. Innan däcken blir SBR-granulat så går dock gummit igenom en process där det är tänkt att metallerna ska separeras ut.

  – Men det har visat sig att det kan smyga sig med litegrann, sa Estelle Larsson.

  Undersökningar som Svenska fotbollsförbundet presenterade visade att vatten från en konstgräsplan med SBR innehöll 76 000 gånger mer mikroplast än vad kustvatten gör.

  Kemikalieinspektionen har sagt att man inte behöver byta ut SBR-granulat här och nu, men att man ska använda annat material när man behöver fylla på. För det finns alternativ. I Ronneby invigdes nyligen en konstgräsplan med kork som ifyllnadsmaterial. Det beskrivs som hundra procent ekologiskt och återvinningsbart.