Kyrka vill bygga askgravplats

Åryd Artikeln publicerades
Åryds kyrka vill skapa en askgravplats.
Foto: Bo Åkesson
Åryds kyrka vill skapa en askgravplats.

Karlshamn-Trensum pastorat vill skapa en askgravplats på sin kyrkogård. För att göra den tillgänglig med parkering och gångväg söker de dispens från strandskyddet.

Skisserna är klara och under onsdagen ska Åryds församlingsråd ta ställning till ett utformande av en askgravplats. Det har länge varit en önskan och nu närmar den sig. För att kunna göra det så bra som möjligt för besökarna vill kyrkan också anlägga en gångväg och kanske en parkering intill.

– Det finns en yta väster om minneslunden, vid ån, som vi tycker är lämplig, säger Marie Louise Svensson Wickström, kyrkogårds- och fastighetschef.

Området som de vill anlägga parkering och gångväg med bra lutningsförhållanden är i dag gräsmatta som i decennier har klippts av kyrkan. De tror inte att djur och växtlivet kommer att påverkas.

– Vi kan ta det runt, men allt vi gör vill vi göra tillgänglighetsanpassat, säger Marie Louise Svensson Wickström.

Får kyrkan klartecken från länsstyreslen hoppas de ha en askgravplats i Åryd vid halvårsskiftet 2018.