Kommunens planer väcker hopp och oro

MATVIK Artikeln publicerades
Foto:Peter Nyberg

Planerna på att satsa i Matvik möts av glada miner.

Men också av oro.

Det är "katastrof" om det försvinner parkeringsplatser.

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för Matvik, med syfte att utveckla småbåtshamnen. Kafé, butik, fler båtplatser, sjömack och båttvätt nämns som framtida möjligheter.

Under sommaren har detaljplanen varit ute på samråd. Det betyder att det har varit fritt fram att tycka till om planen. Närmare 40 personer, myndigheter och föreningar har sagt sitt. Den röda tråden är parkeringarna.

I stort sett alla som har lämnat in yttranden påpekar att parkeringarna inte får bli färre. ”Jag ser en risk i att parkeringsplatser försvinner och det vore katastrof. Vid många tillfällen är det mycket svårt att hitta parkering”, skriver en man som har båtplats i Matvik.

Flera nämner också att kommunen borde ta bort tidsgränserna på parkeringarna. ”Tidsgränserna medför att öboende kan tvingas köra motorbåt en och en halv timme, köra bilen något varv och parkera den på exakt samma ställde där den stod. Det är inte rimligt!” skriver en öbo.

Kommunen ska titta närmare på alla yttranden. Tanken är att detaljplanen ska upp i kommunfullmäktige i april nästa år.