Kommunen: Saltsjöbaden privatiseras inte

Karlshamn Artikeln publicerades

Kommunen fortsätter hävda att nya Saltsjöbaden inte blir någon privatisering.

De menar också att det inte strider mot kommunallagen.

Turerna kring nya Saltsjöbaden fortsätter. Som BLT tidigare har berättat har två privatpersoner överklagat kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten i Växjö. Detta efter att fullmäktige beslutade att ge tre miljoner kronor till Saltsjöbaden ägare, Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder. Pengarna ska användas till att riva Saltsjöbaden och röja i området, samt sätta upp ett staket.

Foto: Bo Åkesson

Kriterierna menar att det strider mot lagen när kommunen särbehandlar vissa kommunmedlemmar. Planen är att makarna Ingvar och Katarina Backhamre så småningom ska bygga ett nytt Saltsjöbaden och disponera det fram till den dag de går bort.

Karlshamns kommun, genom kommunstyrelsens andre vice ordförande, Gertrud Ivarsson (C), har nu yttrat sig om överklagan. Hon skriver till förvaltningsrätten att det inte är frågan om någon privatisering av byggnaden. Centerpartisten menar att den nya byggnaden ska komma kommunens invånare till godo. Under den tid den förvaltas av Backhamre kommer det att anordnas konstutställningar.

Kommunalråd Per-Ola Mattsson (S), som sitter med som styrelsemedlem både i Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder och paret Backhamres stiftelse, har flera gånger sagt att enda nackdelen med nya Saltsjöbaden är att den under en tid blir privatiserad.

Förvaltningsrätten i Växjö ska nu ta ställning i frågan om Karlshamns kommun bryter mot lagen eller inte vad gäller bidraget på tre miljoner kronor.