Kommunen avbryter satsningen på torget

KARLSHAMN Artikeln publicerades

Karlshamns kommunen avbryter satsningen på torget i Karlshamn.

Det berättar man i ett pressmeddelande.

Den styrande koalitionen med S, C och L berättar om beslutet i ett pressmeddelande.

Under helgen har man träffats för att gå igenom behovet av investeringar under de kommande åren.

”Vi konstaterar att, efter BUS-nämndens senaste sammanträde där de prioriterade olika förskole- och skolsatsningar till en beräknad investering av ca 500 miljoner, måste vi omprioritera inom tidigare beslutade investeringar för att tillgodose deras behov av lokaler för förskola och skola”, skriver man i pressmeddelandet.

Vidare skriver man att investeringsbudgeten kommer att omprövas i samband med höstens budgetarbete. Förskola och skola kommer att prioriteras. Därför avbryter man torgprojektet och satsar i stället på att genomföra en renovering av den befintliga torgpaviljongen. Detta till en kostnad av 15 miljoner kronor.

Omprioriteringen kommer inte att påverka byggande av äldreboende och trygghetsboende. Inte heller satsningarna på Jössarinken eller Asarums IP, skriver man i pressmeddelandet.

Texten uppdateras under dagen.