Juridiskt rätt att ge bort tre miljoner

Karlshamn Artikeln publicerades
Kommunens gåva till Oscar Lundgrens Väggafonder för en rivning av Saltsjöbaden var inget brott mot kommunallagen.
Foto: BO AKESSON
Kommunens gåva till Oscar Lundgrens Väggafonder för en rivning av Saltsjöbaden var inget brott mot kommunallagen.

Kampen om de tre miljonerna till Saltsjöbaden är över. Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp frågan.

Troligen behöver inte stiftelsen pengarna.

Frågan om kommunen gjorde rätt när de ville ge tre miljoner kronor till Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder är nu helt avgjord. Högsta Förvaltningsdomstolen tar inte upp ärendet och därmed står Kammarrättens beslut fast. Kommunen gjorde rätt enligt kommunallagen när de ville ge pengarna till en röjning och rivning inför satsningen på ett nytt Saltsjöbaden.

Men nu är frågan om stiftelsen ens är intresserad av pengarna. Detta sedan Ingvar Backhamre dragit sig ur avtalet att bygga ett nytt Saltsjöbaden. Pengarna skulle gå till rivningen av det gamla.

– Eftersom ändamålet inte är aktuellt längre så är vi inte i det läget att vi kan ta emot pengarna, säger Per-Ola Mattsson (S), som uttalar sig i egenskap av ordförande i stiftelsen.

Något exakt besked om miljonerna kan han dock inte ge. Det blir upp till den nya styrelsen att fatta beslut om vad som ska hända med Saltsjöbaden framöver. Vem som ingår där blir klart i november.

Stiftelsen har i år fått 150 000 kronor i bidrag till underhåll av fastigheten. Samma belopp som de ansökt om och fått tidigare år.

Som BLT tidigare berättat har både stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder och Ingvar Backhamre har överklagat det negativa beskedet i fråga om strandskyddsdispens. Det ska framöver behandlas i mark- och miljödomstolen.